Poczta   Dokumenty   Terminarz
Home Gimnazjum Rekrutacja

Rekrutacja


Zasady rekrutacji do klas czwartych i siódmych

W roku szkolnym 2017/2018 planujemy przyjęcie do jednej klasy czwartej oraz trzech klas siódmych (w tym dwóch dla uczniów szczególnie lubiących matematykę).

Do klasy czwartej przyjmowani będą uczniowie według kolejności zgłoszeń po pozytywnej ocenie rozmowy kwalifikacyjnej.
Do klas siódmych uczniowie będą przyjęci bez egzaminu wstępnego, według kolejności składania dokumentów:

 • laureaci i finaliści kuratoryjnych konkursów przedmiotowych lub tematycznych oraz Międzynarodowego Konkursu Kangur Matematyczny;
 • uczniowie, którzy w pierwszym semestrze klasy szóstej uzyskali średnią ocen co najmniej 4,5 oraz wzorową lub bardzo dobrą ocenę zachowania.

W przypadku wolnych miejsc uczniowie, którzy zdadzą wstępny egzamin z j.polskiego i matematyki. Informacje o terminie egzaminu zostaną podane w późniejszym terminie.

Dokumenty na rok szkolny 2017/2018


Druk podania do klasy czwartej Szkoły Podstawowej:
plik PDF   plik DOC
[podanie należy wydrukować dwustronnie]

Druk podania do klasy siódmej Szkoły Podstawowej:
plik PDF   plik DOC
[podanie należy wydrukować dwustronnie]

Umowa o nauczanie dziecka 
będzie dostępna do pobrania w tym miejscu w czerwcu 2017 rokuOpłaty 

 • Jednorazowa opłata wpisowego - 650 zł;
  Rodzice [Opiekunowie] uczniów, którzy spełniają warunki przyjęcia do szkoły bez egzaminu wstęnego uiszczają opłatę
  w terminie 14 dni od daty złożenia dokumentów.
  Opłata wpisowa jest spełnieniem ostatecznego warunku przyjęcia do szkoły.
 • Maksymalna kwota czesnego za naukę w szkole podstawowej wynosi 560 zł.

 

Bonifikaty dla uczniów gimnazjum i szkoły podstawowej 

 • Laureaci co najmniej dwóch różnych kuratoryjnych konkursów przedmiotowych lub tematycznych dla uczniów szkół podstawowych [konkursy przedmiotowe z: języka angielskiego, języka polskiego i matematyki oraz Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy, Wojewódzki Konkurs Historyczny i Wojewódzki Konkurs Ortograficzny] otrzymują całkowite zwolnienie z czesnego na czas nauki w szkole podstawowej.
 • Laureaci kuratoryjnego konkursu przedmiotowego lub tematycznego oraz Kangura matematycznego dla szkoły podstawowej otrzymują na cały czas nauki miesięczną bonifikatę czesnego - 200 zł. Dodatkowo są oni objęci systemem stypednialnym [zgodnie z nowym Regulaminem Bonifikaty Czesnego, który będzie obejmował także uczniów szkół podstawowych].
 • Finaliści, którzy nie zostali laureatami kuratoryjnych konkursów przedmiotowych lub tematycznych, otrzymują na cały okres nauki bonfikatę czesnego - 50 zł za każdy tytuł finalisty [dotyczy róznych przedmiotów]. Są oni także objęci systemem stypednialnym [zgodnie z nowym  Regulaminem Bonifikaty Czesnego].
 • 60 zł za drugie dziecko oraz 100 zł za kolejne, które aktualnie uczęszcza/-ają do szkoły podstawowej, gimnazjum lub liceum.
 • SYSTEM STYPENDIALNY
 • za średnią ocen co najmniej 4,5 oraz bardzo dobrą lub wzorową ocenę zachowania uczeń otrzymuje co miesiąc stypendium w wysokości 50 zł oraz dodatkowe 10 zł za każdą 0,1 oceny powyżej 4,5. Stypendium obowiązuje przez cały kolejny semestr [zgodnie z nowym Regulaminem Bonifikaty Czesnego].


Przykładowe arkusze egzaminu wstępnego do gimnazjum:

matematyka >> plik PDF  

matematyka >> plik PDF

język polski >> plik PDF


Ważne terminy:

 • 16-01-2017 - 19-04-2017 >> składanie dokumentów;
 • 04-03-2017 >> Dzień Otwartych Drzwi;
 • 18-03-2017 >> rozmowy kwalifikacyjne dla klas IV;
 • 22-04-2017 >> egzaminy wstępne dla uczniów klas VII;
 • 25-04-2017; godzina 12:00 >>  lista przyjętych uczniów;

Aneta Szymczak
sekretariat

 
SlideshowFx Picasa Widget for Joomla!
Copyright © 2010 www.OopsTouch.com

Malta 2015

Jadwiwogo

Samorząd Uczniowski Jadwigi

Byle do przerwy

virtual_school_15p

DJ

Sportowa Jadzia

dofinansowanie_04

facebook_01

matemaniak_02

tatonet_v10

edukacjazti_v12

rzetelna_firma_08

PZU


Joomla Templates
Joomla Templates
Joomla Templates
Joomla Templates
Joomla Templates