Poczta   Dokumenty   Terminarz
Home Liceum Rekrutacja

Ostateczny podział klas pierwszych liceum w roku szkolnym 2017/2018

  Klasa A ogólna   Klasa matematyczna   Klasa matematyczna
wychowawca: Robert Derewenda
wychowawca: Mateusz Dobek wychowawca: Iwona Kusz
 • Banak Jakub
 • Bekiesz Irmina
 • Bogusz Jagna
 • Chyćko Gabriela
 • Gurdała Oliwia
 • Jakubczuk Piotr
 • Jankowska Amelia
 • Kaczka Paweł
 • Kania Kacper
 • Kimak Jakub
 • Kozłowicz Kamila
 • Poczachowski Kamil
 • Sokołek Filip
 • Sokołowska Julia
 • Wnuk Mieszko
 • Bieńko Aleksandra
 • Chrzanowska Anna
 • Dzik Szymon
 • Galak Oliwia
 • Germain Maja
 • Głowacka Barbara
 • Kempa Anna
 • Krawczyk Maria
 • Kuszewska Aleksandra
 • Ligęza Andrzej
 • Mamełko Piotr
 • Matejko Alicja
 • Pasieka Miłosz
 • Pastryk Ada
 • Rożnowski Michał
 • Szewczyk Anna
 • Szwed Joanna
 • Szymańska Aleksandra
 • Bracha Jagoda
 • Czapnik Michał
 • Deryła Aleksandra
 • Gągała Wojciech
 • Kosicka Maria
 • Krupski Paweł
 • Lubiato Wiktoria
 • Miksza Piotr
 • Osmałek Martyna
 • Pacek Dominika
 • Pawłowski Marek
 • Pietrzak Alicja
 • Piszcz Kamil
 • Polakowski Piotr
 • Sprawka Jakub
 • Tomaszewska Zofia
 • Walaszek Krzysztof
 • Warchocki Jan
 • Wybacz Magda
 • Zubilewicz Barbara

Uczniowie klasy 1A będą realizowali język angielski  na poziomie rozszerzonym  od klasy pierwszej liceum, zaś pozostałe wybrane przedmioty na poziomie rozszerzonym - w tym matematyka - od klasy drugiej. Uczniowie klasy 1B oraz 1C liceum będą realizowali język angielski i matematykę na poziomie rozszerzonym od klasy pierwszej, zaś pozostałe wybrane przedmioty na poziomie rozszerzonym od klasy drugiej

Aneta Szymczak
sekretariat


Test diagnozujący z języka angielskiego
dla uczniów przyjętych do pierwszej klasy Liceum

Test diagnozujący odbędzie się 9 czerwca 2017 [piątek] o godz. 17:00 w sali gimnastycznej.
Obecność uczniów jest obowiązkowa!

 

Lista uczniów przyjętych do klas pierwszych
na rok szkolny 2017/2018
 

 • Bieńko Aleksandra
 • Bracha Jagoda
 • Chrzanowska Anna
 • Chyćko Gabriela
 • Czapnik Michał
 • Deryła Aleksandra
 • Dybała Ana
 • Dzik Szymon
 • Galak Oliwia
 • Gągała Wojciech
 • Germain Maja
 • Głowacka Barbara
 • Jankowska Amelia
 • Jeleniewska Maja
 • Jurkiewicz Aleksandra
 • Kaczka Paweł
 • Kamińska Aleksandra
 • Kania Kacper
 • Kawka Zuzanna
 • Kempa Anna
 • Kosicka Maria
 • Kłos Jan
 • Kozłowicz Kamila
 • Krawczyk Maria
 • Krupska Barbara
 • Krupski Paweł
 • Książek Paweł
 • Kuszewska Aleksandra
 • Leszcz Julia
 • Leżańska Zofia
 • Ligęza Andrzej
 • Lubiato Wiktoria
 • Matejko Alicja
 • Mamełko Piotr
 • Michalak Antoni
 • Miksza Piotr
 • Niemcewicz Wojciech
 • Oleksa Zuzanna
 • Osmałek Martyna
 • Pacek Dominika
 • Pasieka Miłosz
 • Pastryk Ada
 • Pawłowski Marek
 • Pietrzak Alicja
 • Piszcz Kamil
 • Plak Magdalena
 • Poczachowski Kamil
 • Polakowski Piotr
 • Potasińska Joanna
 • Rożnowski Michał
 • Siwek Aleksander
 • Sokołek Filip
 • Sokołowska Julia
 • Sprawka Jakub
 • Szczepanik Weronika
 • Szewczyk Anna
 • Szwed Joanna
 • Szymańska Aleksandra
 • Tomaszewska Zofia
 • Walaszek Krzysztof
 • Warchocki Jan
 • Wybacz Magda
 • Zając Olga
 • Zubilewicz Barbara


Rekrutacja na rok szkolny  2017/2018 

Prywatne Liceum im. Królowej Jadwigi w innowacyjny sposób dostosowuje nauczanie
do potrzeb ucznia, oferując mu indywidualne profilowanie
z możliwością jego modyfikacji w trakcie nauki.
 

Obligatoryjnie każdy uczeń realizuje rozszerzony program:

 • z języka angielskiego w wymiarze 15 godzin (po 5 godzin tygodniowo w każdym roku). 

Poza tym uczeń może wybrać na POZIOMIE ROZSZERZONYM od 1 do 3 przedmiotów:

 • z bloku humanistycznego spośród: j.polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie
  lub od 1 do 3 przedmiotów:
 • z bloku matematyczno-przyrodniczego spośród: matematyki, biologii, chemii, fizyki i geografii

  Uczeń, który nie realizuje w zakresie rozszerzonym przedmiotu historia, jest obowiązany realizować uzupełniający przedmiot historia i społeczeństwo.
  Uczeń, który nie realizuje w zakresie rozszerzonym przedmiotu: geografia, biologia, chemia lub fizyka,
  jest obowiązany realizować przedmiot uzupełniający przyroda.

  Rozszerzenie z matematyki będzie realizowane w systemie lekcyjnym od kl. I w wymiarze 21 godz.
  (po 7 godz. tygodniowo w każdym roku).
   
 • z pozostałych przedmiotów zarówno z bloku humanistycznego, jak też matematyczno-przyrodniczego, rozszerzenie w wymiarze dodatkowych co najmniej 8 godzin (minimum po 4 godziny tygodniowo w kl. II i III) odbywać się będzie po kl. I, zaś w kl. I przygotowanie do rozszerzenia w formie zajęć fakultatywnych w wymiarze
  2 godzin tygodniowo.


  W przypadkach uzasadnionych (przy możliwościach logistycznych szkoły) uczeń za zgodą dyrektora może dokonać łączenia przedmiotów z bloku humanistycznego i matematyczno-przyrodniczego.

  Język polski i matematyka (przedmioty obowiązkowe na maturze) w zakresie podstawowym mają zwiększony wymiar o 2 godziny (dodatkowo po 1 godzinie tygodniowo w klasach II i III).

  Szkoła proponuje po gimnazjum kurs kontynuacyjny drugiego języka spośród: niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego lub rosyjskiego w wymiarze 7 godzin (po 3 godziny w kl. I i II oraz 2 godziny w pierwszym semestrze kl. III). 


Powyższe propozycje rozszerzeń stworzyliśmy w oparciu o funkcjonujący od lat
system zajęć seminaryjnych, owocujący w naszej szkole 100% zdawalnością
egzaminu maturalnego.
 


Zasady rektrutacji:

W roku szkolnym 2017/2018 planujemy przyjąć uczniów do trzech klas pierwszych.

Do klasy pierwszej przyjęci zostaną bez egzaminu wstępnego:

 • laureaci i finaliści kuratoryjnych konkursów przedmiotowych i tematycznych oraz ogólnopolskich olimpiad;
 • uczniowie Prywatnego Gimnazjum im.Królowej Jadwigi, którzy na pierwszy semestr klasy trzeciej gimnazjum uzyskali średnią ocen co najmniej 4,0 i dobrą, bardzo bardzo dobrą lub wzorową ocenę zachowania;
 • uczniowie innych gimnazjów, którzy na pierwszy semestr klasy trzeciej gimnazjum uzyskali średnią ocen co najmniej 4,2 i dobrą, bardzo dobrą lub wzorową ocenę zachowaniaW przypadku większej liczby kandydatów spełniających powyższe kryteria o przyjęciu do szkoły zadecyduje komisja rekrutacyjna, która będzie brała pod uwagę zachowanie oraz średnią ocen uzyskanych na I semestr klasy trzeciej gimnazjum.

W przypadku wolnych miejsc także:

 • uczniowie, którzy zdali wstępny egzamin z j.polskiego i matematyki organizowany przez Prywatne Liceum im.Królowej Jadwigi w Lublinie.
  Informacje o terminie egzaminu zostaną podane w późniejszym terminie.


Dokumenty na rok szkolny 
2017/2018


Druk podania dla Absolwentów Prywatnego Gimnazjum im.Królowej Jadwigi:
plik PDF   plik DOC
[podanie należy wydrukować dwustronnie]

Druk podania dla pozostałych kandydatów:
plik PDF   plik DOC
[podanie należy wydrukować dwustronnie]

Umowa o nauczanie dziecka 
będzie dostępna do pobrania w tym miejscu w czerwcu 2017 roku


Opłaty:

 • Jednorazowa opłata wpisowego - 650 zł; 
  Opłata wpisowa jest spełnieniem ostatecznego warunku przyjęcia do pierwszej klasy.
 • Maksymalna kwota czesnego za naukę w liceum wynosi 590 zł.

Bonifikaty:

    • Laureaci olimpiad ogólnopolskich, kuratoryjnych konkursów przedmiotowych i tematycznych oraz Kangura Matematycznego dla gimnazjum otrzymują na cały czas nauki w liceum miesięczną bonifikatę czesnego - 100 zł za pierwszy tytuł oraz po 50 zł za każdy następny [dotyczy różnych przedmiotów]. Dodatkowo uczniowie ci objęci są systemem stypendialnym [zgodnie z nowym Regulaminem Bonifikaty Czesnego].
    • 60 zł za drugie dziecko oraz 100 zł za kolejne, które aktualnie uczęszcza/-ają do gimnazjum lub liceum.

System stypendialny:

    • za średnią ocen co najmniej 4,5 oraz bardzo dobrą lub wzorową ocenę zachowania uczeń otrzymuje co miesiąc stypendium w wysokości 100 zł oraz dodatkowe 10 zł za każdą 0,1 oceny powyżej 4,5. Stypendium obowiązuje przez cały kolejny semestr.

  przykładowe arkusze egzaminu wstępnego do liceum

  język polski >> plik PDF

  język polski >> plik PDF

  matematyka >> plik PDF


  Ważne terminy:

  • 16-01-2017 - 19-04-2017 >> składanie dokumentów;
  • 04-03-2017 >> Dzień Otwartych Drzwi;
  • 22-04-2017 >> egzaminy wstępne dla uczniów liceum;
  • 25-04-2017; godzina 12:00 >>  lista przyjętych uczniów;

  Aneta Szymczak
  sekretariat

   
  SlideshowFx Picasa Widget for Joomla!
  Copyright © 2010 www.OopsTouch.com

  EuroJadzia2017

  Malta 2017

  Jadwiwogo

  Samorząd Uczniowski Jadwigi

  Byle do przerwy

  virtual_school_15p

  DJ

  Sportowa Jadzia

  dofinansowanie_04

  facebook_01

  matemaniak_02

  tatonet_v10

  edukacjazti_v12

  rzetelna_firma_08

  PZU


  Joomla Templates
  Joomla Templates
  Joomla Templates
  Joomla Templates
  Joomla Templates