Poczta   Dokumenty   Terminarz
Home Gimnazjum Rekrutacja

Rekrutacja


Zasady rekrutacji do klas czwartych i siódmych

W roku szkolnym 2018/2019 planujemy przyjęcia do dwóch klas czwartych oraz dwóch klas siódmych.

Do klas czwartych przyjmowani będą uczniowie według kolejności zgłoszeń po pozytywnej ocenie rozmowy kwalifikacyjnej.
Do klas siódmych uczniowie będą przyjęci bez egzaminu wstępnego, według kolejności składania dokumentów:

 • laureaci i finaliści kuratoryjnych konkursów przedmiotowych lub tematycznych oraz Międzynarodowego Konkursu Kangur Matematyczny;
 • uczniowie, którzy w pierwszym semestrze klasy szóstej uzyskali średnią ocen co najmniej 4,5 oraz wzorową lub bardzo dobrą ocenę zachowania.

W przypadku wolnych miejsc uczniowie, którzy zdadzą wstępny egzamin z j.polskiego i matematyki. Informacje o terminie egzaminu zostaną podane w późniejszym terminie.


Dokumenty na rok szkolny
2018/2019


Druk podania do klasy czwartej Szkoły Podstawowej:
plik PDF plik DOC
[podanie należy wydrukować dwustronnie]

Druk podania do klasy siódmej Szkoły Podstawowej:
plik PDF plik DOC
[podanie należy wydrukować dwustronnie]


Umowa o nauczanie dziecka do klasy czwartej Szkoły Podstawowej:
plik PDF  plik DOC
[umowę należy wydrukować w dwóch egzemplarzach]

Umowa o nauczanie dziecka do klasy siódmej Szkoły Podstawowej:
plik PDF  plik DOC
[umowę należy wydrukować w dwóch egzemplarzach]


Opłaty

 • Jednorazowa opłata wpisowego wynosi 800 zł dla uczniów klas czwartych i 500 zł dla uczniów klas siódmych;
  Rodzice [Opiekunowie] uczniów, którzy spełniają warunki przyjęcia do szkoły bez egzaminu wstępnego uiszczają opłatę
  w terminie 14 dni od daty złożenia dokumentów.
  Opłata wpisowa jest spełnieniem ostatecznego warunku przyjęcia do szkoły.
 • Maksymalna kwota czesnego za naukę w szkole podstawowej wynosi 580 zł.

Bonifikaty dla uczniów gimnazjum i szkoły podstawowej

 • Laureaci co najmniej dwóch różnych kuratoryjnych konkursów przedmiotowych lub tematycznych dla uczniów szkół podstawowych [konkursy: ortograficzny, matematyczny, polonistyczny, języka angielskiego i historyczny]  otrzymują całkowite zwolnienie z czesnego na czas nauki w szkole podstawowej.
 • Laureaci kuratoryjnego konkursu przedmiotowego lub tematycznego oraz Kangura Matematycznego dla szkoły podstawowej otrzymują na cały czas nauki miesięczną bonifikatę czesnego - 200 zł. Dodatkowo są oni objęci systemem stypednialnym [zgodnie z nowym Regulaminem Bonifikaty Czesnego, który będzie obejmował także uczniów szkół podstawowych].
 • Finaliści, którzy nie zostali laureatami kuratoryjnych konkursów przedmiotowych lub tematycznych, otrzymują na cały okres nauki bonfikatę czesnego - 50 zł za każdy tytuł finalisty [dotyczy róznych przedmiotów]. Są oni także objęci systemem stypednialnym [zgodnie z nowym Regulaminem Bonifikaty Czesnego].
 • 60 zł za drugie dziecko oraz 100 zł za kolejne, które aktualnie uczęszcza/-ają do szkoły podstawowej, gimnazjum lub liceum.
 • SYSTEM STYPENDIALNY
 • za średnią ocen co najmniej 4,5 oraz bardzo dobrą lub wzorową ocenę zachowania uczeń otrzymuje co miesiąc stypendium w wysokości 50 zł oraz dodatkowe 10 zł za każdą 0,1 oceny powyżej 4,5. Stypendium obowiązuje przez cały kolejny semestr [zgodnie z nowym Regulaminem Bonifikaty Czesnego].

Dokumenty na rok szkolny 2017/2018


Druk podania do Gimnazjum:
plik PDF   plik DOC
[podanie należy wydrukować dwustronnie]Przykładowe arkusze egzaminu wstępnego do gimnazjum:

matematyka >> plik PDF

matematyka >> plik PDF

język polski >> plik PDF


Ważne terminy:

 • 22-01-2018 - 29-03-2018 >> składanie dokumentów;
 • 03-03-2018 >> Dzień Otwartych Drzwi w Jadwidze;
 • 07-04-2018 >> ewentualny egzamin wstępny dla uczniów klas VII (przesunięcie terminu);
 • 10-04-2018 >> opublikowanie listy przyjętych uczniów >> uwaga: lista dostępna jest do wglądu w serketariacie!Test diagnozujący z języka angielskiego dla uczniów przyjętych
 do klasy czwartej i siódmej szkoły podstawowej.

Test diagnozujący dla uczniów klas czwartych dbędzie się 9 czerwca 2017 [piątek] o godzinie 16:00. Uczniowie przyjęci
do klasy siódmej test pisać będą o godzinie 17:00. Wszystkich ucznów zapraszamy na test do szkolnej sali gimnastycznej.
Obecność jest obowiązkowa!Zebranie organizacyjne dla Rodziców

Rodziców uczniów klas czwartych zapraszamy na zebranie organizacyjne w dniu 9 czerwca 2017 [piątek] o godzinie 16:00 
w auli szkolnej. Rodziców uczniów klas siódmych  zapraszamy na godzinę 17:00 w tym samym dniu do tego samego miejsca :)Obóz integracyjny

Obóz integracyjny dla uczniów klas czwartych odbędzie się w dniach 20 sierpnia - 25 sierpnia 2017 Drzewcach k. Nałęczowa, obóz integracyjny dla uczniów klas siódmych odbędzie się w dniach 27 sierpnia - 1 września 2017 w tym samym miejscu. Prosimy o pobranie karty uczestnika wyjazdu, uzupełnienie danych i zwrot do sekretariatu w dniu zebrania organizacyjnego, czyli 9 czerwca 2017.

Kartę uczestnika wyjazdu można pobrać w sekretariacie szkoły lub pod poniższymi linkami:

 

Lista uczniów przyjętych do klas czwartych na rok szkolny 2017/2018

 • Andrejuk Maksymilian
 • Andrejuk Pola
 • Bicz Maja
 • Bober Maksymilian
 • Brodziak Izabela
 • Cieplak Ada
 • Domański Maciej
 • Domosud Karol
 • Gąska Jakub
 • Jakubiec Maciej
 • Kamińska Sylwia
 • Kondraciuk Martyna
 • Kot Aleksander
 • Kozioł Iga
 • Książopolski Mateusz
 • Kuczyński Hubert
 • Latosiewicz Maria
 • Madej Amelia
 • Mielko Jakub
 • Miksza Barbara
 • Oprzańska Zuzanna
 • Płudowska Agnieszka
 • Roliński Łukasz
 • Rutkowska Katarzyna
 • Skrzypek Zofia
 • Stachyra Maksymilian
 • Sternik Adrian
 • Szejgiec Karol
 • Wolski Karol
 • Zając Sebastian
 • Zarzycki Adam

 

Lista uczniów przyjętych do klas siódmych na rok szkolny 2017/2018

 • Baran Damian
 • Bicz Jakub
 • Bryłowska Zofia
 • Brzostek Hanna
 • Chmielewski Tymon
 • Dyduch Julia
 • Dyduch Wojciech
 • Dziduch Wojciech
 • Franczak Emilia
 • Franczak Helena
 • Gałan Wojciech
 • Gapski Jakub
 • Gąska Dominik
 • Grochowska Klara
 • Hurba Jakub
 • Ignatowicz Anna
 • Jarecki Jakub
 • Joć Alicja
 • Kamińska Izabela
 • Kasperczuk Szymon
 • Kępka Maciej
 • Kot Filip
 • Kuczyńska Aleksandra
 • Lewandowska Zofia
 • Lizon Adrianna
 • Łukasiak Katarzyna
 • Maciejewski Dawid
 • Malikowski Robert
 • Maszkowski Jakub
 • Medyńska Agata
 • Nakonieczna Paulina
 • Ostaszewska Maja
 • Petrusewicz Klara
 • Pospiszyl Bazyli
 • Pożarowska Kamila
 • Raczkowski Adam
 • Rutkowska Zofia
 • Rząd Barbara
 • Skałecki Bartłomiej
 • Szczerba Paweł
 • Szychiewicz Ernest
 • Świetlicki Maciej
 • Tatarczak Filip
 • Tchórzewski Filip
 • Trojanowska Nina
 • Trojanowski Jan
 • Wybacz Maciej
 • Wyroślak Wiktoria
 • Zając Karolina
 • Zajączkowska Kinga
 • Zarzycka Martynka


Aneta Szymczak
sekretariat

 
SlideshowFx Picasa Widget for Joomla!
Copyright © 2010 www.OopsTouch.com

wymiana polsko-hiszpańska 2017

EuroJadzia2017

Malta 2017

Jadwiwogo

Samorząd Uczniowski Jadwigi

Byle do przerwy

virtual_school_15p

DJ

Sportowa Jadzia

dofinansowanie_04

facebook_01

matemaniak_02

tatonet_v10

edukacjazti_v12

rzetelna_firma_08

PZU


Joomla Templates
Joomla Templates
Joomla Templates
Joomla Templates
Joomla Templates