Poczta   Dokumenty   Terminarz
Home Liceum RekrutacjaRekrutacja na rok szkolny  2018/2019

Prywatne Liceum im. Królowej Jadwigi w innowacyjny sposób dostosowuje nauczanie
do potrzeb ucznia, oferując mu indywidualne profilowanie
z możliwością jego modyfikacji w trakcie nauki.
 

Obligatoryjnie każdy uczeń realizuje rozszerzony program:

 • z języka angielskiego w wymiarze 15 godzin (po 5 godzin tygodniowo w każdym roku). 

Poza tym uczeń może wybrać na POZIOMIE ROZSZERZONYM od 1 do 3 przedmiotów:

 • z bloku humanistycznego spośród: j.polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie
  lub od 1 do 3 przedmiotów:
 • z bloku matematyczno-przyrodniczego spośród: matematyki, biologii, chemii, fizyki i geografii

  Uczeń, który nie realizuje w zakresie rozszerzonym przedmiotu historia, jest obowiązany realizować uzupełniający przedmiot historia i społeczeństwo.
  Uczeń, który nie realizuje w zakresie rozszerzonym przedmiotu: geografia, biologia, chemia lub fizyka,
  jest obowiązany realizować przedmiot uzupełniający przyroda.

  Rozszerzenie z matematyki będzie realizowane w systemie lekcyjnym od kl. I w wymiarze 21 godz.
  (po 7 godz. tygodniowo w każdym roku).
   
 • z pozostałych przedmiotów zarówno z bloku humanistycznego, jak też matematyczno-przyrodniczego, rozszerzenie w wymiarze dodatkowych co najmniej 8 godzin (minimum po 4 godziny tygodniowo w kl. II i III) odbywać się będzie po kl. I, zaś w kl. I przygotowanie do rozszerzenia w formie zajęć fakultatywnych w wymiarze
  2 godzin tygodniowo.


  W przypadkach uzasadnionych (przy możliwościach logistycznych szkoły) uczeń za zgodą dyrektora może dokonać łączenia przedmiotów z bloku humanistycznego i matematyczno-przyrodniczego.

  Język polski i matematyka (przedmioty obowiązkowe na maturze) w zakresie podstawowym mają zwiększony wymiar o 2 godziny (dodatkowo po 1 godzinie tygodniowo w klasach II i III).

  Szkoła proponuje po gimnazjum kurs kontynuacyjny drugiego języka spośród: niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego lub rosyjskiego w wymiarze 7 godzin (po 3 godziny w kl. I i II oraz 2 godziny w pierwszym semestrze kl. III). 


Powyższe propozycje rozszerzeń stworzyliśmy w oparciu o funkcjonujący od lat
system zajęć seminaryjnych, owocujący w naszej szkole 100% zdawalnością
egzaminu maturalnego.
 


Zasady rektrutacji:

W roku szkolnym 2018/2019 planujemy przyjąć uczniów do dwóch klas pierwszych.

Do klasy pierwszej przyjęci zostaną bez egzaminu wstępnego:

 • laureaci i finaliści kuratoryjnych konkursów przedmiotowych i tematycznych oraz ogólnopolskich olimpiad;
 • uczniowie Prywatnego Gimnazjum im.Królowej Jadwigi, którzy na pierwszy semestr klasy trzeciej gimnazjum uzyskali średnią ocen co najmniej 4,2 i dobrą, bardzo bardzo dobrą lub wzorową ocenę zachowania;
 • uczniowie innych gimnazjów, którzy na pierwszy semestr klasy trzeciej gimnazjum uzyskali średnią ocen co najmniej 4,5 i dobrą, bardzo dobrą lub wzorową ocenę zachowaniaW przypadku większej liczby kandydatów spełniających powyższe kryteria o przyjęciu do szkoły zadecyduje komisja rekrutacyjna, która będzie brała pod uwagę zachowanie oraz średnią ocen uzyskanych na I semestr klasy trzeciej gimnazjum.

W przypadku wolnych miejsc także:

 • uczniowie, którzy zdali wstępny egzamin z j.polskiego i matematyki organizowany przez Prywatne Liceum im.Królowej Jadwigi w Lublinie.
  Informacje o terminie egzaminu zostaną podane w późniejszym terminie.


Dokumenty na rok szkolny 
2018/2019


Druk podania dla Absolwentów Prywatnego Gimnazjum im.Królowej Jadwigi:
plik PDF   plik DOC
[podanie należy wydrukować dwustronnie]

Druk podania dla pozostałych kandydatów:
plik PDF   plik DOC
[podanie należy wydrukować dwustronnie]


Umowa o nauczanie dziecka do Liceum: plik PDF  plik DOC

[umowę należy wydrukować w dwóch egzemplarzach]


Opłaty:

 • Jednorazowa opłata wpisowego - 650 zł; 
  Opłata wpisowa jest spełnieniem ostatecznego warunku przyjęcia do pierwszej klasy.
 • Maksymalna kwota czesnego (kwota bazowa) za naukę w liceum wynosi 610 
  (obowiązuje uczniów przyjętych na rok szkolny 2018/19 do klas pierwszych)

Bonifikaty:

    • Laureaci olimpiad ogólnopolskich, kuratoryjnych konkursów przedmiotowych i tematycznych oraz Kangura Matematycznego dla gimnazjum otrzymują na cały czas nauki w liceum miesięczną bonifikatę czesnego - 100 zł za pierwszy tytuł oraz po 50 zł za każdy następny [dotyczy różnych przedmiotów]. Dodatkowo uczniowie ci objęci są systemem stypendialnym [zgodnie z nowym Regulaminem Bonifikaty Czesnego].
    • 60 zł za drugie dziecko oraz 100 zł za kolejne, które aktualnie uczęszcza/-ają do gimnazjum lub liceum.

System stypendialny:

    • za średnią ocen co najmniej 4,5 oraz bardzo dobrą lub wzorową ocenę zachowania uczeń otrzymuje co miesiąc stypendium w wysokości 100 zł oraz dodatkowe 10 zł za każdą 0,1 oceny powyżej 4,5. Stypendium obowiązuje przez cały kolejny semestr.

  przykładowe arkusze egzaminu wstępnego do liceum

  język polski >> plik PDF

  język polski >> plik PDF

  matematyka >> plik PDF


  Ważne terminy:

  • 22-01-2018 - 20-04-2018 >> składanie dokumentów;
  • 03-03-2018 >> Dzień Otwartych Drzwi w Jadwidze;
  • 21-04-2018 >> ewentualny egzamin wstępny;
  • 24-04-2018 >> opublikowanie listy przyjętych uczniów;


  Ostateczny podział klas pierwszych liceum w roku szkolnym 2017/2018

    Klasa A ogólna   Klasa matematyczna   Klasa matematyczna
  wychowawca: Robert Derewenda
  wychowawca: Mateusz Dobek wychowawca: Iwona Kusz
  • Banak Jakub
  • Bekiesz Irmina
  • Bogusz Jagna
  • Chyćko Gabriela
  • Gurdała Oliwia
  • Jakubczuk Piotr
  • Jankowska Amelia
  • Kaczka Paweł
  • Kania Kacper
  • Kimak Jakub
  • Kozłowicz Kamila
  • Poczachowski Kamil
  • Sokołek Filip
  • Sokołowska Julia
  • Wnuk Mieszko
  • Bieńko Aleksandra
  • Chrzanowska Anna
  • Dzik Szymon
  • Galak Oliwia
  • Germain Maja
  • Głowacka Barbara
  • Kempa Anna
  • Krawczyk Maria
  • Kuszewska Aleksandra
  • Ligęza Andrzej
  • Mamełko Piotr
  • Matejko Alicja
  • Pasieka Miłosz
  • Pastryk Ada
  • Rożnowski Michał
  • Szewczyk Anna
  • Szwed Joanna
  • Szymańska Aleksandra
  • Bracha Jagoda
  • Czapnik Michał
  • Deryła Aleksandra
  • Gągała Wojciech
  • Kosicka Maria
  • Krupski Paweł
  • Lubiato Wiktoria
  • Miksza Piotr
  • Osmałek Martyna
  • Pacek Dominika
  • Pawłowski Marek
  • Pietrzak Alicja
  • Piszcz Kamil
  • Polakowski Piotr
  • Sprawka Jakub
  • Tomaszewska Zofia
  • Walaszek Krzysztof
  • Warchocki Jan
  • Wybacz Magda
  • Zubilewicz Barbara

  Uczniowie klasy 1A będą realizowali język angielski  na poziomie rozszerzonym  od klasy pierwszej liceum, zaś pozostałe wybrane przedmioty na poziomie rozszerzonym - w tym matematyka - od klasy drugiej. Uczniowie klasy 1B oraz 1C liceum będą realizowali język angielski i matematykę na poziomie rozszerzonym od klasy pierwszej, zaś pozostałe wybrane przedmioty na poziomie rozszerzonym od klasy drugiej

  Aneta Szymczak
  sekretariat


  Test diagnozujący z języka angielskiego
  dla uczniów przyjętych do pierwszej klasy Liceum

  Test diagnozujący odbędzie się 9 czerwca 2017 [piątek] o godz. 17:00 w sali gimnastycznej.
  Obecność uczniów jest obowiązkowa!

   

  Lista uczniów przyjętych do klas pierwszych
  na rok szkolny 2017/2018
   

  • Bieńko Aleksandra
  • Bracha Jagoda
  • Chrzanowska Anna
  • Chyćko Gabriela
  • Czapnik Michał
  • Deryła Aleksandra
  • Dybała Ana
  • Dzik Szymon
  • Galak Oliwia
  • Gągała Wojciech
  • Germain Maja
  • Głowacka Barbara
  • Jankowska Amelia
  • Jeleniewska Maja
  • Jurkiewicz Aleksandra
  • Kaczka Paweł
  • Kamińska Aleksandra
  • Kania Kacper
  • Kawka Zuzanna
  • Kempa Anna
  • Kosicka Maria
  • Kłos Jan
  • Kozłowicz Kamila
  • Krawczyk Maria
  • Krupska Barbara
  • Krupski Paweł
  • Książek Paweł
  • Kuszewska Aleksandra
  • Leszcz Julia
  • Leżańska Zofia
  • Ligęza Andrzej
  • Lubiato Wiktoria
  • Matejko Alicja
  • Mamełko Piotr
  • Michalak Antoni
  • Miksza Piotr
  • Niemcewicz Wojciech
  • Oleksa Zuzanna
  • Osmałek Martyna
  • Pacek Dominika
  • Pasieka Miłosz
  • Pastryk Ada
  • Pawłowski Marek
  • Pietrzak Alicja
  • Piszcz Kamil
  • Plak Magdalena
  • Poczachowski Kamil
  • Polakowski Piotr
  • Potasińska Joanna
  • Rożnowski Michał
  • Siwek Aleksander
  • Sokołek Filip
  • Sokołowska Julia
  • Sprawka Jakub
  • Szczepanik Weronika
  • Szewczyk Anna
  • Szwed Joanna
  • Szymańska Aleksandra
  • Tomaszewska Zofia
  • Walaszek Krzysztof
  • Warchocki Jan
  • Wybacz Magda
  • Zając Olga
  • Zubilewicz Barbara
  Aneta Szymczak
  sekretariat

   
  SlideshowFx Picasa Widget for Joomla!
  Copyright © 2010 www.OopsTouch.com

  WYNAJEM obiektów
  sportowych 
  i pomieszczeń
  szkolnych
   >> 
  537 557 529

  wymiana polsko-hiszpańska 2017

  EuroJadzia2017

  Malta 2017

  Jadwiwogo

  Samorząd Uczniowski Jadwigi

  Byle do przerwy

  virtual_school_15p

  DJ

  Sportowa Jadzia

  dofinansowanie_04

  facebook_01

  matemaniak_02

  tatonet_v10

  edukacjazti_v12

  rzetelna_firma_08

  PZU


  Joomla Templates
  Joomla Templates
  Joomla Templates
  Joomla Templates
  Joomla Templates