Poczta   Dokumenty   Terminarz
Home Liceum RekrutacjaRekrutacja na rok szkolny  2018/2019

Prywatne Liceum im. Królowej Jadwigi w innowacyjny sposób dostosowuje nauczanie
do potrzeb ucznia, oferując mu indywidualne profilowanie
z możliwością jego modyfikacji w trakcie nauki.
 

Obligatoryjnie każdy uczeń realizuje rozszerzony program:

 • z języka angielskiego w wymiarze 15 godzin (po 5 godzin tygodniowo w każdym roku). 

Poza tym uczeń może wybrać na POZIOMIE ROZSZERZONYM od 1 do 3 przedmiotów:

 • z bloku humanistycznego spośród: j.polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie
  lub od 1 do 3 przedmiotów:
 • z bloku matematyczno-przyrodniczego spośród: matematyki, biologii, chemii, fizyki i geografii

  Uczeń, który nie realizuje w zakresie rozszerzonym przedmiotu historia, jest obowiązany realizować uzupełniający przedmiot historia i społeczeństwo.
  Uczeń, który nie realizuje w zakresie rozszerzonym przedmiotu: geografia, biologia, chemia lub fizyka,
  jest obowiązany realizować przedmiot uzupełniający przyroda.

  Rozszerzenie z matematyki będzie realizowane w systemie lekcyjnym od kl. I w wymiarze 21 godz.
  (po 7 godz. tygodniowo w każdym roku).
   
 • z pozostałych przedmiotów zarówno z bloku humanistycznego, jak też matematyczno-przyrodniczego, rozszerzenie w wymiarze dodatkowych co najmniej 8 godzin (minimum po 4 godziny tygodniowo w kl. II i III) odbywać się będzie po kl. I, zaś w kl. I przygotowanie do rozszerzenia w formie zajęć fakultatywnych w wymiarze
  2 godzin tygodniowo.


  W przypadkach uzasadnionych (przy możliwościach logistycznych szkoły) uczeń za zgodą dyrektora może dokonać łączenia przedmiotów z bloku humanistycznego i matematyczno-przyrodniczego.

  Język polski i matematyka (przedmioty obowiązkowe na maturze) w zakresie podstawowym mają zwiększony wymiar o 2 godziny (dodatkowo po 1 godzinie tygodniowo w klasach II i III).

  Szkoła proponuje po gimnazjum kurs kontynuacyjny drugiego języka spośród: niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego lub rosyjskiego w wymiarze 7 godzin (po 3 godziny w kl. I i II oraz 2 godziny w pierwszym semestrze kl. III). 


Powyższe propozycje rozszerzeń stworzyliśmy w oparciu o funkcjonujący od lat
system zajęć seminaryjnych, owocujący w naszej szkole 100% zdawalnością
egzaminu maturalnego.
 


Zasady rektrutacji:

W roku szkolnym 2018/2019 planujemy przyjąć uczniów do dwóch klas pierwszych.

Do klasy pierwszej przyjęci zostaną bez egzaminu wstępnego:

 • laureaci i finaliści kuratoryjnych konkursów przedmiotowych i tematycznych oraz ogólnopolskich olimpiad;
 • uczniowie Prywatnego Gimnazjum im.Królowej Jadwigi, którzy na pierwszy semestr klasy trzeciej gimnazjum uzyskali średnią ocen co najmniej 4,2 i dobrą, bardzo bardzo dobrą lub wzorową ocenę zachowania;
 • uczniowie innych gimnazjów, którzy na pierwszy semestr klasy trzeciej gimnazjum uzyskali średnią ocen co najmniej 4,5 i dobrą, bardzo dobrą lub wzorową ocenę zachowaniaW przypadku większej liczby kandydatów spełniających powyższe kryteria o przyjęciu do szkoły zadecyduje komisja rekrutacyjna, która będzie brała pod uwagę zachowanie oraz średnią ocen uzyskanych na I semestr klasy trzeciej gimnazjum.

W przypadku wolnych miejsc także:

 • uczniowie, którzy zdali wstępny egzamin z j.polskiego i matematyki organizowany przez Prywatne Liceum im.Królowej Jadwigi w Lublinie.
  Informacje o terminie egzaminu zostaną podane w późniejszym terminie.

   Opłaty:

   • Jednorazowa opłata wpisowego - 650 zł; 
    Opłata wpisowa jest spełnieniem ostatecznego warunku przyjęcia do pierwszej klasy.
   • Maksymalna kwota czesnego za naukę w liceum wynosi 590 zł.

   Bonifikaty:

      • Laureaci olimpiad ogólnopolskich, kuratoryjnych konkursów przedmiotowych i tematycznych oraz Kangura Matematycznego dla gimnazjum otrzymują na cały czas nauki w liceum miesięczną bonifikatę czesnego - 100 zł za pierwszy tytuł oraz po 50 zł za każdy następny [dotyczy różnych przedmiotów]. Dodatkowo uczniowie ci objęci są systemem stypendialnym [zgodnie z nowym Regulaminem Bonifikaty Czesnego].
      • 60 zł za drugie dziecko oraz 100 zł za kolejne, które aktualnie uczęszcza/-ają do gimnazjum lub liceum.

   System stypendialny:

      • za średnią ocen co najmniej 4,5 oraz bardzo dobrą lub wzorową ocenę zachowania uczeń otrzymuje co miesiąc stypendium w wysokości 100 zł oraz dodatkowe 10 zł za każdą 0,1 oceny powyżej 4,5. Stypendium obowiązuje przez cały kolejny semestr.

    przykładowe arkusze egzaminu wstępnego do liceum

    język polski >> plik PDF

    język polski >> plik PDF

    matematyka >> plik PDF


    Ważne terminy:

    • 22-01-2018 - 20-04-2018 >> składanie dokumentów;
    • 03-03-2018 >> Dzień Otwartych Drzwi w Jadwidze;
    • 21-04-2018 >> ewentualny egzamin wstępny dla uczniów klas VII;
    • 24-04-2018 >> opublikowanie listy przyjętych uczniów;


    Ostateczny podział klas pierwszych liceum w roku szkolnym 2017/2018

      Klasa A ogólna   Klasa matematyczna   Klasa matematyczna
    wychowawca: Robert Derewenda
    wychowawca: Mateusz Dobek wychowawca: Iwona Kusz
    • Banak Jakub
    • Bekiesz Irmina
    • Bogusz Jagna
    • Chyćko Gabriela
    • Gurdała Oliwia
    • Jakubczuk Piotr
    • Jankowska Amelia
    • Kaczka Paweł
    • Kania Kacper
    • Kimak Jakub
    • Kozłowicz Kamila
    • Poczachowski Kamil
    • Sokołek Filip
    • Sokołowska Julia
    • Wnuk Mieszko
    • Bieńko Aleksandra
    • Chrzanowska Anna
    • Dzik Szymon
    • Galak Oliwia
    • Germain Maja
    • Głowacka Barbara
    • Kempa Anna
    • Krawczyk Maria
    • Kuszewska Aleksandra
    • Ligęza Andrzej
    • Mamełko Piotr
    • Matejko Alicja
    • Pasieka Miłosz
    • Pastryk Ada
    • Rożnowski Michał
    • Szewczyk Anna
    • Szwed Joanna
    • Szymańska Aleksandra
    • Bracha Jagoda
    • Czapnik Michał
    • Deryła Aleksandra
    • Gągała Wojciech
    • Kosicka Maria
    • Krupski Paweł
    • Lubiato Wiktoria
    • Miksza Piotr
    • Osmałek Martyna
    • Pacek Dominika
    • Pawłowski Marek
    • Pietrzak Alicja
    • Piszcz Kamil
    • Polakowski Piotr
    • Sprawka Jakub
    • Tomaszewska Zofia
    • Walaszek Krzysztof
    • Warchocki Jan
    • Wybacz Magda
    • Zubilewicz Barbara

    Uczniowie klasy 1A będą realizowali język angielski  na poziomie rozszerzonym  od klasy pierwszej liceum, zaś pozostałe wybrane przedmioty na poziomie rozszerzonym - w tym matematyka - od klasy drugiej. Uczniowie klasy 1B oraz 1C liceum będą realizowali język angielski i matematykę na poziomie rozszerzonym od klasy pierwszej, zaś pozostałe wybrane przedmioty na poziomie rozszerzonym od klasy drugiej

    Aneta Szymczak
    sekretariat


    Test diagnozujący z języka angielskiego
    dla uczniów przyjętych do pierwszej klasy Liceum

    Test diagnozujący odbędzie się 9 czerwca 2017 [piątek] o godz. 17:00 w sali gimnastycznej.
    Obecność uczniów jest obowiązkowa!

     

    Lista uczniów przyjętych do klas pierwszych
    na rok szkolny 2017/2018
     

    • Bieńko Aleksandra
    • Bracha Jagoda
    • Chrzanowska Anna
    • Chyćko Gabriela
    • Czapnik Michał
    • Deryła Aleksandra
    • Dybała Ana
    • Dzik Szymon
    • Galak Oliwia
    • Gągała Wojciech
    • Germain Maja
    • Głowacka Barbara
    • Jankowska Amelia
    • Jeleniewska Maja
    • Jurkiewicz Aleksandra
    • Kaczka Paweł
    • Kamińska Aleksandra
    • Kania Kacper
    • Kawka Zuzanna
    • Kempa Anna
    • Kosicka Maria
    • Kłos Jan
    • Kozłowicz Kamila
    • Krawczyk Maria
    • Krupska Barbara
    • Krupski Paweł
    • Książek Paweł
    • Kuszewska Aleksandra
    • Leszcz Julia
    • Leżańska Zofia
    • Ligęza Andrzej
    • Lubiato Wiktoria
    • Matejko Alicja
    • Mamełko Piotr
    • Michalak Antoni
    • Miksza Piotr
    • Niemcewicz Wojciech
    • Oleksa Zuzanna
    • Osmałek Martyna
    • Pacek Dominika
    • Pasieka Miłosz
    • Pastryk Ada
    • Pawłowski Marek
    • Pietrzak Alicja
    • Piszcz Kamil
    • Plak Magdalena
    • Poczachowski Kamil
    • Polakowski Piotr
    • Potasińska Joanna
    • Rożnowski Michał
    • Siwek Aleksander
    • Sokołek Filip
    • Sokołowska Julia
    • Sprawka Jakub
    • Szczepanik Weronika
    • Szewczyk Anna
    • Szwed Joanna
    • Szymańska Aleksandra
    • Tomaszewska Zofia
    • Walaszek Krzysztof
    • Warchocki Jan
    • Wybacz Magda
    • Zając Olga
    • Zubilewicz Barbara
    Aneta Szymczak
    sekretariat

     
    SlideshowFx Picasa Widget for Joomla!
    Copyright © 2010 www.OopsTouch.com

    wymiana polsko-hiszpańska 2017

    EuroJadzia2017

    Malta 2017

    Jadwiwogo

    Samorząd Uczniowski Jadwigi

    Byle do przerwy

    virtual_school_15p

    DJ

    Sportowa Jadzia

    dofinansowanie_04

    facebook_01

    matemaniak_02

    tatonet_v10

    edukacjazti_v12

    rzetelna_firma_08

    PZU


    Joomla Templates
    Joomla Templates
    Joomla Templates
    Joomla Templates
    Joomla Templates