Agnieszka Czajka

  • Nauczany przedmiot: Język polski
  • Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany
  • W Jadwidze od: 2007 roku

Dodatkowe kwalifikacje:

  • wychowawca klas: 4a-8a SP (2018/2023)
  • ukończona specjalizacja edytorska w ramach studiów polonistycznych
  • egzaminator maturalny i gimnazjalny

zainteresowania:  epistolografia romantyzmu, XIX-wieczne, wileńskie związki młodzieżowe;

sukcesy: każdy dobrze przeżyty dzień;

motto: nie myśl jak wiele już zrobiłeś,ale ile ci jeszcze zostało