Agnieszka Huszcz

  • Nauczany przedmiot: religia (szkoła podstawowa i liceum)
  • Stopień awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy
  • W Jadwidze od: 2017 roku

Dodatkowe kwalifikacje:

  • Nauczyciel i tłumacz języka francuskiego i włoskiego
  • Dietetyk i naturopata
  • Pilot wycieczek

zainteresowania:  kultura arabska, misjologia;

motto:  „Aimer c’est tout donner et se donner soi-même”;