Alina Watras

  • Nauczany przedmiot: geografia (liceum)
  • Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany
  • W Jadwidze od: 1997 roku

Dodatkowe kwalifikacje:

  • egzaminator maturalny

Inne funkcje w szkole:

  • członek komisji socjalnej
  • egzaminator egzaminu maturalnego

zainteresowania: PODRÓŻE, DOBRA MUZYKA, TEATR

sukcesy: bardzo wysoka zdawalność egzaminu maturalnego przez wszystkie lata od nowej matury

motto: NAUCZAJĄC UCZYMY SIĘ SAMI