Anna Liwak

  • Nauczany przedmiot: język niemiecki
  • Stopień awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy
  • W Jadwidze od: 2022 roku

 

Dodatkowe kwalifikacje:

  • egzaminator maturalny;

zainteresowania: neurobiologia, psychologia;

motto: „Wielkim kunsztem wykazuje się nauczyciel, który potrafi sprawić, że twórcze wyrażanie siebie i nabywanie wiedzy staje się źródłem radości” Albert Einstein;