Dorota Machoń

  • Nauczany przedmiot: język francuski (szkoła podstawowa i liceum), zajęcia techniczne – kulinarne (szkoła podstawowa)
  • Stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany
  • W Jadwidze od: 1997 roku

Inne funkcje w szkole:

  • egzaminator egzaminu maturalnego
  • opiekun praktyk pedagogicznych

Dodatkowe kwalifikacje:

  • egzaminator egzaminu maturalnego
  • opiekun praktyk pedagogicznych

zainteresowania:  muzyka, literatura, zwierzęta

sukcesy:  finaliści i laureaci konkursów języka francuskiego i olimpiad