Joanna Kozieł

  • Nauczany przedmiot: język rosyjski (szkoła podstawowa i liceum)
  • Stopień awansu zawodowego: nauczyciel stażysta
  • W Jadwidze od: 2016 roku

zainteresowania: kultura rosyjska, ikony, podróże i wędrówki, rękodzieło, film

motto: „Времени нет, есть только мгновение. И поэтому в одно это мгновение надо полагать все свои силы” [Л. Толстой];