Joanna Nowakowska

 • Nauczany przedmiot: język polski (szkoła podstawowa i liceum), zajęcia artystyczne – dziennikarskie (szkoła podstawowa)
 • Stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany
 • W Jadwidze od: 2005 roku

Dodatkowe kwalifikacje:

 • egzaminator gimnazjalny i maturalny
 • redaktor
 • korektor

Inna działalność:

 • zajmuję się korektą i redakcją wydawniczą

Inne funkcje w szkole:

 • wychowawca klasy 1C – 3C LO (2018-2021)
 • egzaminator gimnazjalny
 • egzaminator maturalny
 • opiekun Koła Dziennikarskiego

zainteresowania:  literatura, psychologia, rodzina;

sukcesy:  nagroda Dyrektora PGiLO im. Królowej Jadwigi za rok 2008, III miejsce i tytuł Belfra Szkoły w plebiscycie Mediów Lubelskich, rodzina:)

motto: “Z rzeczy świata tego zostaną tylko dwie, Dwie tylko: poezja i dobroć… i więcej nic…” C. K. Norwid;