Maciej Kołodziejczyk

  • Nauczany przedmiot: matematyka (szkoła podstawowa i liceum)
  • Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany
  • W Jadwidze od: 2001 roku

Inna działalność:

  • współpraca z Lubelskim Kuratorium Oświaty w zakresie organizacji Kuratoryjnego Konkursu Matematycznego dla uczniów gimnazjum

zainteresowania: film, muzyka, sport;

motto: „Wymagaj od siebie, nawet gdyby inni od Ciebie nie wymagali…”