Magdalena Matysiak

  • Nauczany przedmiot: język niemiecki (szkoła podstawowa, liceum)
  • Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany
  • W Jadwidze od: 2017 roku

Inne funkcje w szkole:

  • wychowawca klasy 1A – 3A LO (2018-2021)

Zainteresowania:

  • Czytanie książek, łamigłówki logiczne.

Motto:

  • “Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od Was nie wymagali” Jan Paweł II