Małgorzata Schmidt-Brania

  • Nauczany przedmiot: matematyka (liceum)
  • Stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany
  • W Jadwidze od: 2019 roku

sukcesy: