Marek Sowa

  • Nauczany przedmiot: fizyka z astronomią (liceum)
  • Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany
  • W Jadwidze od: 1997 roku

Dodatkowe kwalifikacje:

  • Adiunkt Instytutu Fizyki UMCS
  • starszy wykładowca Instytutu Fizyki
  • Kierownik I-Pracowni Fizycznej w IF UMCS
  • Przewodniczący Komitetu Okręgowego Olimpiady Fizycznej w Lublinie
  • Kierownik Studiów Podyplomowych fizyki z informatyką

zainteresowania:  otaczający świat i sport;

sukcesy:  mój uczeń ze szkoły im.Królowej Jadwigi Bartosz Podkowa zajął 13 miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Fizycznej. Moja praca w Instytucie Fizyki UMCS została doceniona przyznanymi odznaczeniami tj. Złotym Krzyżem Zasługi w 1988r, Medalem Komisji Edukacji Narodowej w 1996r oraz odznaczeniem Prezydenta Polski- Medalem Złotym za długoletnią służbę w 2010

motto: “Zło dobrem zwyciężaj”