Monika Sadlej

  • Nauczany przedmiot: język niemiecki
  • Stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany
  • W Jadwidze od:  roku 2019

Dodatkowe kwalifikacje:

  • egzaminator z zakresu egzaminu egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego z języka niemieckiego
  • certyfikowany egzaminator Instytutu Goethego do odbierania egzaminów: Fit in Deutsch 1, 2; Start Deutsch 1, 2; Zertifikat Deutsch

zainteresowania: podróże, kino

sukcesy: sukcesy edukacyjne moich uczniów, chęć uczniów do poznawania kultury krajów niemieckiego obszaru językowego