Olga Malinowska

  • Nauczany przedmiot: matematyka (liceum)
  • Stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany
  • W Jadwidze od: 2018 roku

Dodatkowe kwalifikacje:

  • Ukończone studia doktoranckie na kierunku Pedagogika

Inna działalność:

  • wychowawca klasy 1E – 3E LO (2019-2022)
  • Prowadzę badania naukowe z zakresu zasobów psychoedukacyjnych licealistów uzdolnionych matematycznie.