Renata Sieńko-Kreft

 • Nauczany przedmiot: muzyka, zajęcia artystyczne (liceum)
 • Stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany
 • W Jadwidze od: 2004 roku

Dodatkowe kwalifikacje:

 • tyflopedagog
 • zarządzanie oświatą
 • pedagogika
 • opiekun medyczny
 • asystent osoby niepełnosprawnej
 • instruktor pływania

Inna działalność:

 • współpraca z MEN – korekty książek dla niewidomych
 • współpraca ze środowiskiem osób niepełnosprawnych i niewidomych
 • radna dzielnicy Węglin Północny
 • członek Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego Węglin Północny

zainteresowania:  muzyka, psychologia,  medycyna, pływanie,  turystyka górska, dobra książka i film

sukcesy:  Diamenty Lublina, wielu laureatów ogólnopolskich konkursów piosenki

motto: “Uparcie i skrycie – kocham cię, życie”