Robert Derewenda

  • Nauczany przedmiot: historia (w szkole podstawowej i liceum)
  • Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany
  • W Jadwidze od: 2008 roku

Inne funkcje w szkole:

  • wychowawca klasy 1A-3A LO (2017-2020)
  • opiekun szkolnego koła historycznego dla gimnazjum oraz szkolnego koła historycznego dla liceum

Dodatkowe kwalifikacje:

  • od roku 2007 doktor nauk humanistycznych w zakresie historii
  • archiwista

Inna działalność:

  • dyrektor Instytutu im. Ks.Franciszka Blachnickiego
  • autor wielu artykułów i odczytów oraz książki: “Dzieło wiary. Historia Ruchu Światło-Życie w latach 1950-1985”, Kraków 2010

zainteresowania: historia najnowsza Polski, stosunki państwo-Kościół w okresie PRL, historia Kościoła w Polsce w PRL i III RP, narodowości i kultury I Rzeczypospolitej, historia Litwy, Białorusi, Ukrainy, historia gospodarcza Polski, historia Lublina, archiwistyka (głównie: digitalizacja dokumentacji fotograficznej i audio-wizualnej), w ogóle to brak czasu na wszystkie zainteresowania…

sukcesy: rodzina

motto: nie mam sformułowanego motta