Poczta   Dokumenty   Terminarz
Home Osiągnięcia Gimnazjum Egzamin gimnazjalny

Egzamin gimnazjalny

Wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok szkolny 2016 -2017

część humanistyczna:

 • język polski - 91,1 % (województwo - 70,7 %)
 • historia i WOS 82% (województwo - 59,1%)

część matematyczno-przyrodnicza:

 • matematyka  - 86,8 % (województwo - 46,7 %)
 • przedmioty przyrodnicze - 78,5 % (województwo - 52,9 %)

część językowa (język angielski):

 • poziom podstawowy- 97 %  (województwo - 66 %)
 • poziom rozszerzony - 90,9 % (województwo - 47,1%)

część językowa (język niemiecki):

 • poziom podstawowy - 99,2 % (województwo - 52,3%)
 • poziom rozszerzony - 97,5 % (województwo - 51,7%)

Powyższe wyniki mieszczą się w dziewiątym - najwyższym staninie.  Taki wynik osiąga tylko 4% gimnazjów w Polsce. Na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej nasze gimnazjum jest sklasyfikowane jako "Szkoła Sukcesu".

Wstępna informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2017 roku w województwie lubelskim opracowana przez OKE dostępna tutaj.Rok szkolny 2015 -2016

Część humanistyczna

 • Język polski - 89,3%  [gmina 76,9%, powiat 76,9%, województwo 69,7%,]
 • Historia i wiedza o społeczeństwie – 76,2%  [gmina 63,0%, powiat 63,0%, województwo 56,2%]

Część matematyczno-przyrodnicza

 • Matematyka – 80,2% [gmina 56,9%, powiat 56,9%, województwo 48,6%]
 • Przedmioty przyrodnicze – 74,0%  [gmina 57,7%, powiat 57,7%, województwo 51,6%]

Część językowa [język angielski]

 • Poziom podstawowy – 94,0% [gmina 74,8%, powiat 74,8%, województwo 63,1%]
 • Poziom rozszerzony – 88,5% [gmina 57,7%, powiat 57,7%, województwo 42,7%]

Część językowa [język niemiecki]

Poziom podstawowy - 98,8% [gmina - 67,6%, powiat - 67,7%, województwo - 55,2%]

Część językowa [język hiszpański]

 • Poziom podstawowy – 100% [gmina 79,4%, powiat 79,4%, województwo 70,6%]
 • Poziom rozszerzony – 100% [gmina 74,6%, powiat 74,6%, województwo 74,1%]

Część językowa [język rosyjski]

 • Poziom podstawowy – 100% [gmina 86,5%, powiat 86,5%, województwo 61,1%]
 • Poziom rozszerzony – 100% [gmina 100%, powiat 100%, województwo 37,4%]

Powyższe wyniki mieszczą się w dziewiątym - najwyższym staninie.  Taki wynik osiąga tylko 4% gimnazjów w Polsce. Na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej nasze gimnazjum jest sklasyfikowane jako "Szkoła Sukcesu".

Wstępna informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2016 roku w województwie lubelskim opracowana przez OKE dostępna tutaj.


Rok szkolny 2014 -2015

Część humanistyczna

 • Język polski - 80,5%  [gmina 69,1%, powiat 69,1%, województwo 62,5%, kraj - 62%]
 • Historia i wiedza o społeczeństwie – 80,4% [ gmina 69,9%, powiat 69,9%, województwo 64,2%, kraj - 64% ]

Część matematyczno-przyrodnicza

 • Matematyka – 80,7% [ gmina 56,6%, powiat 56,6%, województwo 48,7%, kraj - 48%]
 • Przedmioty przyrodnicze – 69,2%  [gmina 56,7%, powiat 56,7%, województwo 50,4%, kraj - 50% ]

Część językowa [język angielski]

 • Poziom podstawowy – 93,5% [ gmina 76,5%, powiat 76,5%, województwo 65,2%, kraj - 67% ]
 • Poziom rozszerzony – 86,7% [ gmina 59,7%, powiat 59,7%, województwo 45,5%, kraj - 48% ]

Część językowa [język niemiecki]

 • Poziom podstawowy - 100% [ gmina - 69,2%, powiat - 69,2%, województwo - 57,7% ]
 • Poziom rozszerzony - 100% [ gmina - 85,2%, powiat - 85,2%, województwo - 51,8% ]

Powyższe wyniki mieszczą się w dziewiątym - najwyższym staninie.  Taki wynik osiąga tylko 4% gimnazjów w Polsce.  Na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej nasze gimnazjum jest sklasyfikowane jako "Szkoła Sukcesu".


Wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok szkolny 2013-2014

Część humanistyczna

 • Język polski - 86%  [gmina 73%, powiat 73%, województwo 69% ]
 • Historia i wiedza o społeczeństwie – 81% [ gmina 65%, powiat 65%, województwo 59% ]

Część matematyczno-przyrodnicza

 • Matematyka – 82% [ gmina 56%, powiat 56%, województwo 48% ]
 • Przedmioty przyrodnicze – 77%  [gmina 58%, powiat 58%, województwo 53% ]

Część językowa [język angielski]

 • Poziom podstawowy – 95% [ gmina 78%, powiat 78%, województwo 66% ]
 • Poziom rozszerzony – 88% [ gmina 60%, powiat 60%, województwo 44% ]

Część językowa [język niemiecki]

 • Poziom podstawowy - 91% [ gmina - 60%, powiat - 60%, województwo - 53% ]
 • Poziom rozszerzony - 93% [ gmina - 60%, powiat - 60%, województwo - 47% ]

Część językowa [ język hiszpański]

 • Poziom podstawowy - 100% [ gmina - 67%, powiat - 67%, województwo - 66% ]
 • Poziom rozszerzony - 100% [ gmina - 73%, powiat - 73%, województwo - 71% ]

Powyższe wyniki mieszczą się w dziewiątym - najwyższym staninie.  Na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej nasze gimnazjum jest sklasyfikowane jako "Szkoła Sukcesu".


Wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok szkolny 2012-2013

Część humanistyczna

 • Język polski - 82% [gmina 69%, powiat 69%, województwo 63%]
 • Historia i wiedza o społeczeństwie – 79% [gmina 63%, powiat 63%, województwo 58%]

Część matematyczno-przyrodnicza

 • Matematyka – 78% [gmina 56%, powiat 56%, województwo 48%]
 • Przedmioty przyrodnicze – 80% [gmina 65%, powiat 65%, województwo 60%]

Część językowa [język angielski]

 • Poziom podstawowy – 96% [gmina 75%, powiat 75%, województwo 63%]
 • Poziom rozszerzony – 88% [gmina 58%, powiat 58%, województwo 43%]
Powyższe wyniki mieszczą się w dziewiątym - najwyższym staninie.  Na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej nasze gimnazjum jest sklasyfikowane jako "Szkoła Sukcesu".


Rok szkolny 2011-2012

83,6% w 2012 r. [średnia krajowa 55,3%]

Część humanistyczna:

 • j.polski - 87,4%  [średnia krajowa 65%]
 • historia i wiedza o społeczeństwie -  83,3% [średnia krajowa 61%]

Część matematyczno - przyrodnicza: 

 • matematyka -  77,7% [średnia krajowa 47%]
 • przedmioty przyrodnicze - 70,8% [średnia krajowa 50%]

Część językowa:

 • język angielski   [poziom podstawowy] -  93,3% [średnia krajowa 63%]
 • język angielski  [poziom rozszerzony] -  89,3% [średnia krajowa 46%]

Nasi uczniowie ze wszystkich dotychczasowych egzaminów gimnazjalnych osiągali wyniki klasyfikujące nasze gimnazjum w najwyższym, dziewiątym staninie. Wynik taki osiąga tylko 4% najlepszych gimnazjów w całej Polsce. Na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej nasze gimnazjum jest sklasyfikowane jako "Szkoła Sukcesu".


Lata  szkolne 2004-2011 [średni wynik]

  • 75,6% w 2004 r.
  • 73,3% w 2005 r.
  • 73,9% w 2006 r.
  • 75,7% w 2007 r.
  • 83,0% w 2008 r.
  • 85,3% w 2009 r. (łącznie z j.angielskim)
  • 80,3% w 2010 r. (łącznie z j.angielskim)
  • 81,0% w 2011 r. (łącznie z j.angielskim)


 
SlideshowFx Picasa Widget for Joomla!
Copyright © 2010 www.OopsTouch.com

WYNAJEM obiektów
sportowych 
i pomieszczeń
szkolnych
 >> 
537 557 529

wymiana polsko-hiszpańska 2017

EuroJadzia2017

Malta 2017

Jadwiwogo

Samorząd Uczniowski Jadwigi

Byle do przerwy

virtual_school_15p

DJ

Sportowa Jadzia

dofinansowanie_04

facebook_01

matemaniak_02

tatonet_v10

edukacjazti_v12

rzetelna_firma_08

PZU


Joomla Templates
Joomla Templates
Joomla Templates
Joomla Templates
Joomla Templates