19 grudnia 2018 >> Rozstrzygni��cie konkursu na kartk�� w j��zyku hiszpa��skim i niemieckim