18 grudnia 2019 >> Pasowanie klas 1 (fot. P.Krzy��ak, pub. Z.Radecki)