Poznaj Dyrekcję

grzechnik

Małgorzata Grzechnik

Dyrektor szkoły

Nauczyciel geografii. Od 1977 roku pracuje w zawodzie, a od 1997 roku jako dyrektor szkoły w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. Królowej Jadwigi (od 2001 roku w Gimnazjum, zaś od 2017 roku w Szkole Podstawowej). Mężatka, dwoje dzieci.

W 2007 roku za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze odznaczona Medalem Prezydenta Miasta Lublin. Wieloletni Egzaminator Maturalny, Członek Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej i Polskiego Towarzystwa Geograficznego. W 2018 roku za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania odznaczony przez Minister Edukacji Narodowej – Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Zainteresowania: turystyka (przez wiele lat była przewodnikiem turystycznym), sport (pływanie, rower, narty), propagatorka aktywnego i zdrowego stylu życia – rodzina, ogród, nordic walking.

E-Mail: m.grzechnik@jadwiga.lublin.pl

Grzegorz Szymczak

Właściciel szkoły

Nauczyciel matematyki, w zawodzie od ponad 30 lat, od 1997 roku prowadzi Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi, od 2001 roku Prywatne Gimnazjum, a od 2017 roku również Szkołę Podstawową. Żonaty, dwoje dzieci.
Członek Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki, Członek Zarządu Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej.
W 2009 roku za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania odznaczony przez Panią minister Katarzynę Hall – Medalem Komisji Edukacji Narodowej. W 2013 roku odznaczony przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego Złotym Krzyżem Zasługi. W 2018 roku w dowód uznania za wkład i zaangażowanie w rozwój Miasta oraz zasługi na rzecz jego mieszkańców z podziękowaniem za podejmowanie działań inspirujących przyszłość i kształtujących tożsamość lokalną Lublina uhonorowany medalem 700-lecia Miasta Lublin.

Zainteresowania: sport (tenis, rower, narty, wędkarstwo), turystyka, muzyka.

E-Mail: szymczakgrzegorz@gmail.com

szymczak_old