Historia Internetu w Jadwidze

W związku z ogromnym postępem technologicznym w naszej Szkolnej Sieci, prezentujemy skróconą historię jej powstawania oraz rozwijania w ciągu ostatnich trzech, ciężkich lat.

Historia sieci Internet w naszej szkole sięga roku 2000, kiedy budynek został przejęty po Szkołach Włókienniczych. W tamtym czasie na terenie szkoły, pierwszy dostawca internetu szerokopasmowego w Lublinie – LubMAN posiadał w budynku przy Ul. Popiełuszki swój węzeł ruchu.

Internet osiągał wtedy prędkość ok 1Mbit/s, co jak na tamte czasy było dużą prędkością.

W roku 2013 szkoła posiadała przyłącze symetryczne przyłącze 10Mb/s dostarczane przez LubMAN-a.

Rok 2015 był rokiem przełomowym dla rozwoju sieci. Z sieci korzystało ok. 70 użytkowników, ale jej wydajność nie była zadowalająca i irytowała wiele osób.

W tym roku, ze względu na chęć zwiększenia możliwości sieci podjęto decyzję o rozbiciu sieci uczniowskiej i nauczycielskiej. Rosnąca ilość urządzeń mobilnych na terenie szkoły spowodowała zwiększone zapotrzebowanie na przepustowość zarówno na dostęp do internetu jak i wewnętrzne zasoby.

Pierwotny router D-Link umożliwiał przypisanie adresów IP przez DHCP jedynie 254 użytkownikom (co sumując użytkowników mobilnych jak i drukarki i komputery pracownicze było zdecydowanie zbyt mało). 

W październiku 2015 roku zakupiliśmy o wiele bardziej wydajny router NETGEAR Prosafe FVS318N, który umożliwiał nie tylko podłączenie większej ilości użytkowników, ale dodatkowo umożliwił wydzielenie stref DMZ dla pierwszego w szkole serwera wykorzystywanego do odtwarzania muzyki w radiowęźle (za pomocą interfejsu WWW).

Drugim routerem zakupionym w tym samym czasie był Router Zyxel SBG3300, który miał obsługiwać sieć ScoolNet – sieć uczniowska.

Niestety bardzo toporny interfejs zarządzania obydwoma routerami uniemożliwił ich poprawną pracę. Okazało się również, że ich wydajność spowodowana nagłym skokiem liczby użytkowników korzystających z sieci jest zbyt niska. Należało dokonać więc gruntownej modernizacji.

W 2016 dokonaliśmy najwięcej zmian w sieci. Jej wydajność wzrosła prawie 1000-krotnie. W tym roku zapadła decyzja o budowie serwerowni na terenie szkoły. Było to podyktowane nowymi technologiami, które rozwijaliśmy w szkole i brakiem miejsca oraz sprzętu umożliwiającego ich wdrożenie. (Pierwotnie wykupowaliśmy serwery VPS u polskich dostawców tego typu usług). Decyzja została podjęta w kwietniu, a budowa rozpoczęła się w maju.

Pierwszym urządzeniem, które znalazło się w serwerowni był router Cisco serii 3800, a zaraz po nim switch HP, które miały obsługiwać całą szkolną sieć.

Rok 2016 był bardzo ciężki dla pracowników i uczniów szkoły ze względu na liczne awarie i modernizacje prowadzone nieustannie zarówno pod sufitem (położono prawie 2km przewodów) oraz próby poprawy wydajności sieci. 

Szkoła w tym roku zyskała również zwiększoną prędkość internetu (symetryczne 70Mb/s).

W tym roku działalność rozpoczęła również marka HSNet.pl, która miała zająć się modernizacją sieci i jej utrzymaniem.

Na początku roku 2017 ze względu na ciągłe problemy z siecią bezprzewodową zdecydowaliśmy się na zakup nowych punktów dostępowych. Miały one pokryć swoim zasięgiem cały budynek szkoły i umożliwić korzystanie z sieci do 200 użytkowników jednocześnie.

Plan powiódł się i uczniowie oraz nauczyciele w maju mogli się cieszyć działającym internetem „Jadwiga [HotSpot]”.

Po pewnym czasie okazało się, że wydajność NAT-a routera Cisco jest zbyt niska i trzeba było dokonać zmiany. Postawiliśmy na PfSense, ze względu na jego możliwości. Pracował on nieustannie od maja do lipca na jednym z serwerów w serwerowni.

W lipcu zdecydowaliśmy się na oparcie naszej sieci o urządzenia jedynie wiodących marek i postawiliśmy na firmy: Cisco, HP oraz Dell.

Ponieważ switch HP posiadał jedynie porty 100Mbit trzeba było dokonać jego wymiany, gdyż prędkość sieci nie była zadowalająca przy transferach wewnętrznych plików.

W październiku zakupiony został nowy router Cisco serii 6500, który zastąpił maszynę PfSense oraz połączył siły z nowym firewallem, które razem umożliwiły wydajność sieci na poziomie 4Gbit/s (stackowane interfejsy na serwerach fizycznych).

Wdrożyliśmy również system monitoringu wizyjnego oraz monitoringu incydentów.

W pierwszym kwartale tego roku postawiliśmy na poprawę jakości zasilania w serwerowni, ze względu na niewystarczające zasoby naszego UPS-a. Zakupiliśmy nowy o mocy >3KVA. W tym momencie wszystkie nasze serwery są zasilane z dwóch niezależnych zasilaczy oraz z dwóch, oddzielnych faz. 

W maju zdecydowaliśmy się na separację elektryczną serwerowni od szkoły, ze względu na jej wysokie zapotrzebowanie energetyczne. W tym miesiącu podpisaliśmy również umowę na dostarczenie nowego przyłącza symetrycznego 300Mb/s. Dzięki temu serwerownia posiada w tym momencie dwa, niezależne przyłącza.

Na dzień 18 września nasza infrastruktura sieciowa, na podstawie danych z ostatniego roku, jest dostępna na poziomie 99.5% w skali roku, co oznacza ok. 8h niedostępności w skali roku.

Jest to ewidentny sukces, podyktowany kilkoma latami prób, porażek i wieczorów spędzonych w szkole.

Różnice 2016 vs 2018

Łączna prędkość internetu

Liczba serwerów

Wydajność rdzenia sieci

Obsługiwana liczba użytkowników