Lubelskie wspiera uzdolnionych 2023-2024

„Lubelskie wspiera uzdolnionych 2023-2024” >> informujemy, że nabór wniosków o przyznanie stypendium w ramach programu prowadzony będzie w dniach od 1 do 30 września 2023. O stypendium mogą ubiegać się uczniowie klas V-VIII Szkoły Podstawowej oraz I-IV Liceum Ogólnokształcącego. Program zakłada przyznanie w roku szkolnym 2023/2024 stypendium w kwocie 600zł dla uczniów, którzy spełnią wymagane […]

Wyniki ogólnopolskiego badania kondycji psychicznej dzieci i młodzieży

Na początku 2023 roku nasza Szkoła była jedną wielu, których uczniowie wzięli udział w ogólnopolskim badaniu swojej kondycji psychicznej oraz poczucia sprawczości. Jak podkreślają autorzy artykułu, wyniki są wstrząsające. To od nas, dorosłych, zależy czy i jak pomożemy naszym dzieciom w tym trudnym dla nich czasie. Zachęcam do lektury artykułu, ale także analizy głównego raportu FUNDACJI […]

Wykluczenie jako przejaw przemocy rówieśniczej

Temat przemocy rówieśniczej coraz częściej pojawia się na pierwszych stronach gazet, w serwisach informacyjnych, na konferencjach psychologicznych. Jest to jednak zjawisko niejednorodne, często trudne do zauważenia, bo ukryte, bo nieoczywiste. Wykluczenie – izolowanie czy odrzucenie przez grupę społeczną. To zjawisko może przynosić skutki równie poważne jak przemoc aktywna, czyli taka, którą widzimy w postaci aktów […]