Termin zgłoszeń na Olimpiadę Biologiczną

Przypominam, że 30 września 2019 mija termin wysyłania zgłoszeń na Olimpiadę Biologiczną. W tym celu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (trzeba pobrać go ze strony http://www.olimpbiol.pl/index.php/rejestracja/) i złożyć w sekretariacie do 30 września 2019 do godziny 13:00.

Matura 2020 – deklaracja wstępna

Informuję, że ostateczny termin złożenia wstępnej deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020 mija w nieprzekraczalnym terminie 30 września 2019 (poniedziałek). Deklarację należy złożyć do Dyrektora szkoły (wydrukowaną na jednej kartce) w formie wypełnionej elektronicznie. W tym miejscu można otworzyć link do formularza deklaracji. Jeśli link nie działa >> kliknij na tytuł noty […]

Matura 2020

MATURA 2020 Szczegółowe informacje o: sposobie organizacji i przeprowadzenia egzaminu maturalnego,  w roku szkolnym 2019/2020  harmonogramie egzaminów dostosowaniach warunków i form przeprowadzenia egzaminu przyborach pomocniczych, z których mogą korzystać zdający systemach operacyjnych, programach użytkowych, językach programowania w przypadku egzaminu z informatyki MEN w sprawie olimpiad przedmiotowych, zwalniających z egaminu

Ada Galant Laureatką Konkursu Literackiego

Z ogromną satysfakcją informujemy, że uczennica klasy 1C naszego liceum ADA GALANT została laureatką XXXV Międzynarodowego Konkursu Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży im. Wandy Chotomskiej. Gala wręczenia nagród odbyła się 27 maja br. w Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara w Słupsku. Adzie składamy serdeczne gratulacje!

Mistrzostwa Lublina w Biegach na Orientację

Dziś 07.06 odbyły się finałowe biegi w których uczestniczyło liczne grono uczniów Naszej Szkoły.  Zawodnicy mieli do pokonania wyczerpującą trasę przy wysokiej temperaturze powietrza. Mimo to uczniowie zajęli wysokie miejsca indywidualne: W kategorii liceum Barbara Krupska pierwsze miejsce, Barbara Głowacka trzecie. W młodszej kategorii wiekowej  Zofia Fabrowska drugie, Antoni Karapuda trzecie, a Aleksandra Łukasiak czwarte. […]

Rafał Budzyński finalistą Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości

W dniach 31.05.19 – 2.06.19 r. w II Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Broniewskiego w Koszalinie odbył się finał Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości. Nasz tegoroczny maturzysta w wyniku tych trzydniowych zmagań uzyskał tytuł finalisty Olimpiady. Udział w finale nie był równoznaczny z uzyskaniem tytułu finalisty, a jedynie ok 60% uczestników uzyskała tytuł laureata lub finalisty. […]

O XXV Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży słów kilka

W dniu 1 czerwca br. odbyła się XXV sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży. Miałem zaszczyt być marszałkiem tegorocznego posiedzenia, zaś mój kolega i współtwórca projektu Jan Warchocki posłem XXV sesji. Było to efektem ciężkiej, mozolnej pracy podczas realizacji zadania konkursowego, które polegało na upamiętnieniu posła na Sejm II Rzeczypospolitej Polskiej, który przysłużył się Polsce podczas […]