SZKOŁA PODSTAWOWA:

LICEUM (4-LETNIE):

LICEUM (3-LETNIE):


Uwaga:
 najnowsza wersja planu zajęć lekcyjnych obowiązuje od 3 lutego 2020.


INNE PLANY:


PLAN SZKOŁY:

Plan parteru

Plan poddasza

Plan niskiego parteru