Egzamin maturalny

Wyniki Egzaminu maturalnego 2022

Wyniki Egzaminu Maturalnego 2022 >> Poziom podstawowy: >> j.polski  >> nasza szkoła 71% pkt na 54% w Polsce (zdawało 117 uczniów); >> matematyka >> nasza szkoła 85% pkt na 58% w Polsce (zdawało 117 uczniów); >> j.angielski >> nasza szkoła 96% pkt na 76% w Polsce (zdawało 109 uczniów); >> j.niemiecki >> nasza szkoła 86% pkt na 57% w […]

Informacja dotycząca wydania świadectw i aneksów egzaminu dojrzałości przeprowadzonego w maju 2022

Uprzejmie informujemy, że świadectwa i aneksy z wynikami egzaminu dojrzałości zostaną przekazane każdemu abiturientowi naszej szkoły w dniach 5-6 lipca 2022 (wtorek – środa) w godzinach 12:00-14:00 w szkole. W przypadku niemożliwości osobistego odbioru wymagane jest podpisane pisemne upoważnienie zawierające imię, nazwisko i numer dowodu osobistego odbierającej osoby. Maturzyści będą mogli również sprawdzić wyniki, jakie […]

Próbny egzamin maturalny 28-31.03.2022

Informujemy, że PEM2 odbędą się w naszej szkole wg następującego harmonogramu: 28.03.2022 (poniedziałek) 08.20 – 11.10/11.40 – język polski PP; 28.03.2022 (poniedziałek) 12.00-14.30/15.00 – język angielski PR; 29.03.2022 (wtorek) 08.20 – 11.10/11.40 – matematyka PP (deklarujący uczniowie); 29.03.2022 (wtorek) 08.20 – 11.20/11.50 – matematyka PR (deklarujący uczniowie); 30.03.2022 (środa) 08.20 – 11.20/11.50 – geografia, fizyka, […]

PEM 15-17.12.2021

Informujemy, że próbne egzaminy maturalne odbędą się w naszej szkole wg następującego harmonogramu: 15.12.2021 – 08.20 – 12.00 – język polski PP 16.12.2021 – 10.00 – 13.30 – matematyka PP 17.12.2021 – 10.00 – 13.00 – język angielski PR Wszystkie egzaminy odbywają się w następujących salach: – 3A, 3B, 3D – górna sala gimnastyczna – […]

Matura 2022 – deklaracja wstępna

Informuję, że ostateczny termin złożenia do Dyrektora szkoły wstępnej deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2021/2022 mija w nieprzekraczalnym terminie do 30.09.2021 (czwartek). Deklarację należy złożyć (wydrukowaną po obu stronach kartek) w formie wypełnionej elektronicznie. Wersja edytowalna znajduje się na stronie OKE  >> link >>. Bardzo proszę o dokładne wypełnienie deklaracji i własnoręczne […]

MATURA 2022 – procedury i komunikaty

Szczegółowe procedury i komunikaty przeprowadzenia egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2021-2022 znajdują się pod linkami poniżej: sposób organizacji i przeprowadzenia egzaminu maturalnego >> link >> harmonogram egzaminów >> link >> dostosowanie warunków i form przeprowadzenia egzaminu >> link >> przybory pomocnicze, z których mogą korzystać zdający >> link >> systemy operacyjne, programy i języki programowania […]