Dokumenty

 

Składkę proszę wpłacać w terminie do dnia 30 września 2023 na rachunek szkoły nr: 49 1750 0012 0000 0000 2647 8863 (Bank BNP Paribas) z tytułem wpłaty: ubezpieczenie – imię i nazwisko dziecka – klasa.

Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej

Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa / dyplomu

Druk niewliczania oceny z języka angielskiego do średniej stypendialnej (wersja 2020/2021)