Dokumenty

 

Składkę proszę wpłacać w terminie do dnia 30 września 2021 na rachunek szkoły nr: 97 1020 5558 0000 8102 3430 2400 z tytułem wpłaty: imię i nazwisko dziecka oraz klasa.

Wydrukowany i podpisany wniosek przystąpienia do ubezpieczenia należy przekazać do Wychowawcy klasy również w terminie do dnia 30 września 2021.

Druk do zwolnienia z zajęć WF w Szkole Podstawowej (wersja 2021/2022)

Druk do zwolnienia z zajęć WF w Liceum (wersja 2021/2022)

Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej

Druk niewliczania oceny z języka angielskiego do średniej stypendialnej (wersja 2020/2021)