Dokumenty

Składkę proszę wpłacać na rachunek czesnego  z tytułem wpłaty: imię i nazwisko oraz klasa.
Do 30 września 2020 należy przekazać podpisany wniosek Wychowawcy oraz wpłacić składkę na rachunek czesnego z tytułem wpłaty: imię i nazwisko oraz klasa.

Prośba o rozłożenie płatności czesnego na 12 miesięcznych rat dla Szkoły Podstawowej

Prośba o rozłożenie płatności czesnego na 12 miesięcznych rat dla Liceum

Druk do zwolnienia z zajęć WF w Szkole Podstawowej

Druk do zwolnienia z zajęć WF w Liceum

Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej

Druk niewliczania oceny z języka angielskiego do średniej stypendialnej (wersja 2020/2021)

Karta obiegowa dla klas 3 liceum: