Szkoła powstała w 1997 roku z inicjatywy nauczycieli, którzy za cel postawili sobie wszechstronny rozwój ucznia w sprzyjającej, życzliwej i twórczej atmosferze. Początkowo było to tylko Prywatne Liceum Ogólnokształcące, którego patronką została Królowa Jadwiga. Potem, od 2001, powstało Gimnazjum, również objęte patronatem Królowej Jadwigi.

Od początku istnienia placówki skupialiśmy się na takim modelu kształcenia i wychowania młodzieży, aby każdy uczeń doświadczał, że jest partnerem w procesie kształcenia, ma wpływ na swoją edukację i jest traktowany podmiotowo.

Prywatne Gimnazjum i Liceum im. Królowej Jadwigi zbudowało swoją pozycję w oparciu o zespół doświadczonych nauczycieli i sukcesywnie, dzięki staraniom właściciela szkoły Grzegorza Szymczaka, podnosiło atrakcyjność lokalową i stawiało na wyposażenie budynku i zaplecza sportowego. Mamy własny budynek szkolny i sale gimnastyczne. Szkoła to kameralne sale lekcyjne, pracownie: biologiczna, fizyczno-chemiczna, informatyczna, multimedialna, barek szkolny ze zdrową żywnością. Atutem Prywatnego Gimnazjum i Liceum Królowej Jadwigi są także niezwykle kompetentni i życzliwi pracownicy administracji i obsługi.

Szkoła oferuje atrakcyjny system edukacyjny. Między innymi na poziomie gimnazjum są to nowatorsko prowadzone zajęcia artystyczne (metodą warsztatową), na poziomie liceum system seminariów już od drugiej klasy. Atutem szkoły są także lekcje języków obcych prowadzone na poziomach zaawansowania w rozszerzonej liczbie godzin. Na wysokim poziomie prowadzone są zajęcia z wszystkich przedmiotów, jednak szczególne miejsce w profilu kształcenia zajmuje nauczanie matematyki.

Prywatne Gimnazjum i Liceum im. Królowej Jadwigi co roku może poszczycić się dużą grupą laureatów konkursów i olimpiad. Jesteśmy szkołą ulokowaną w czterech procentach najlepszych szkół w Polsce. Wszyscy nasi uczniowie zdają z dużym powodzeniem egzaminy zewnętrzne. Jesteśmy jednym z nielicznych liceów, w którym wszyscy uczniowie zdają maturę. W badaniach ekspertów Centralnej Komisji Edukacyjnej, dotyczących EWD (Edukacyjna Wartość Dodana), jesteśmy sklasyfikowani, zarówno liceum, jak i gimnazjum, jako szkoła sukcesu.

Niezwykle ważne miejsce w systemie wychowawczym szkoły zajmują wolontariat i wszelkie inicjatywy, których celem jest kształcenie i wychowywanie młodego człowieka w poszanowaniu drugiego, szczególnie tego, który potrzebuje pomocy, według wezwania z herbu naszej Patronki, czyli łączenia postawy świadomej, refleksyjnej, głębokiej i przekładania tego na praktyczne działanie („Fac quo vides”, czyli „Czyń, co widzisz”).