Szkoła powstała w 1997 roku z inicjatywy nauczycieli, którzy za cel postawili sobie wszechstronny rozwój ucznia w sprzyjającej, życzliwej i twórczej atmosferze. Początkowo było to tylko Prywatne Liceum Ogólnokształcące, którego patronką została Królowa Jadwiga. Potem, od 2001, powstało Gimnazjum, zaś po reformie edukacji w 2017 roku Szkoła Podstawowa również objęte patronatem Królowej Jadwigi.

Od początku istnienia placówka oparta jest na takim modelu kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży, aby każdy uczeń doświadczał, że jest partnerem w procesie kształcenia, ma wpływ na swoją edukację i jest traktowany podmiotowo.

Prywatna Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Liceum im. Królowej Jadwigi zbudowały swoją pozycję w oparciu o zespół doświadczonych nauczycieli i sukcesywnie, dzięki staraniom właściciela szkoły Grzegorza Szymczaka oraz dyrektor Małgorzaty Grzechnik, podnosiły atrakcyjność lokalową i stawiały na wyposażenie budynku i zaplecza sportowego. Od roku szkolnego 2017/18 Prywatna Szkoła Podstawowa (klasy 4-8) oraz Prywatne Liceum im. Królowej Jadwigi odbywają zajęcia dydaktyczno wychowawcze we własnym budynkach – budynku głównym o powierzchni 1600 m2 oraz dwupoziomowej sali gimnastycznej o powierzchni 600 m2. W budynku głównym znajdują się kameralne sale lekcyjne, pracownie: biologiczna, fizyczno-chemiczna, informatyczna, multimedialna, barek szkolny ze zdrową żywnością.

W roku szkolnym 2019/20 został oddany nowoczesny budynek o powierzchni 620 m2 przy ulicy Wróblej 36 przeznaczony dla uczniów nauczania wczesnoszkolnego klas 1-3.

Atutem Prywatnej Szkoły Podstawowej i Liceum Królowej Jadwigi są także niezwykle kompetentni i życzliwi pracownicy administracji i obsługi.

Szkoły oferują atrakcyjny system edukacyjny, w tym lekcje języków obcych prowadzone na poziomach zaawansowania w rozszerzonej liczbie godzin.

Prywatna Szkoła Podstawowa i Liceum im. Królowej Jadwigi co roku może poszczycić się dużą grupą laureatów konkursów i olimpiad. Wszyscy nasi uczniowie zdają z dużym powodzeniem egzaminy zewnętrzne. Jesteśmy jednym z nielicznych liceów, w którym wszyscy uczniowie zdali maturę. Wyniki egzaminów gimnazjalnych oraz egzaminów ósmoklasisty klasyfikują nasze szkoły w 9 stadninie, który osiąga 4% szkół w Polsce. W badaniach Instytutu Badań Edukacyjnych, które mierzy EWD- EDUKACYJNĄ WARTOŚĆ DODANĄ nasze szkoły są tzw. „SZKOŁAMI SUKCESU”. W latach 2017-19 nasze liceum ze wskaźnikiem 9,2 znalazło się na pierwszym miejscu w Lublinie. Także w najbardziej prestiżowym rankingu PERSPEKTYW już od sześciu lat Prywatne Liceum im. Królowej Jadwigi zajmuje miejsca w pierwszej setce w kraju na ponad 3500 liceów w Polsce i miejsca w pierwszej czwórce liceów województwa lubelskiego.

Już sześciokrotnie (na siedem edycji) zarówno Prywatne Gimnazjum, jak i Prywatne Liceum im. Królowej Jadwigi zdobyły PUCHAR PREZYDENTA MIASTA LUBLIN za najlepsze osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze (liczba laureatów konkursów i Olimpiad).

Niezwykle ważne miejsce w systemie wychowawczym szkoły zajmują wolontariat i wszelkie inicjatywy, których celem jest kształcenie i wychowywanie młodego człowieka w poszanowaniu drugiego, szczególnie tego, który potrzebuje pomocy, według wezwania z herbu naszej Patronki, którego przesłaniem jest przekładanie świadomej i głębokiej refleksji na praktyczne i skuteczne działanie („Fac quo vides”, czyli „Czyń, co widzisz”).