Poznaj Jadwigę

Wyobraźcie sobie Państwo szkołę ...
 • Do której Wasze dziecko chętnie chodzi i czuje się w niej bezpiecznie
 • Dyrekcję, która lubi młodzież i jest przez nią lubiana
 • Nauczycieli, którzy zapewnią uczniom wysoki poziom nauczania, a jednocześnie będą ich przyjaciółmi i zarażą pasją poznawania świata
 • Śpiewającego pana woźnego, który po trudnym sprawdzianie zaparzy Waszemu dziecku malinową herbatkę
 • Zawsze uśmiechniętą i cierpliwą panią sekretarkę.
…już jest taka szkoła!

System wychowawczy

W swojej pracy z młodzieżą kierujemy się chrześcijańskim systemem wartości, będąc jednocześnie szkołą otwartą światopoglądowo. W działaniach wychowawczych mottem są dla nas słowa: „Jesteś dla mnie Kimś ważnym i ponieważ zależy mi na Tobie, chciałbym, abyś miał udział w tych wartościach, które stały się moim udziałem, byś poznał i przyjął te prawdy, które wyznaczają sens i wartość mojego życia”. Naszym celem jest Twój wszechstronny i świadomy rozwój ukierunkowany na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie.

W ofercie

 • wysoko wykwalifikowana, zaprzyjaźniona ze sobą kadra nauczycieli wychowawców
 • własny, dobrze wyposażony budynek wraz z własnymi salami gimnastycznymi (od września 2010)
 • kilkunastoosobowe klasy
 • bogata baza dydaktyczna
 • stale dostępna pracownia internetowa ze stałym, szybkim łączem światłowodowym
 • pracownia kalkulatorów graficznych
 • zajęcia z informatyki, umożliwiające uzyskanie certyfikatu ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych)
 • nowoczesna pracownia biologiczna, fizyko-chemiczna oraz plastyczna
 • zajęcia WF na pływalni i sali gimnastycznej
 • efektywne nauczanie języka angielskiego w wymiarze 6 godz. tygodniowo, odbywające się w grupach zaawansowania, o uczestnictwie w grupie decyduje aktualne opanowanie języka, istnieje możliwość przystąpienia do egzaminów : FCE i CAE, które odbywają się w naszej szkole
 • dodatkowe zajęcia z języka angielskiego z native speakerem
 • drugi język do wyboru spośród: niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego i hiszpańskiego
 • językowe wyjazdy zagraniczne
 • stała opieka psychologa szkolnego, pozostającego także do dyspozycji rodziców
 • zajęcia z wychowania prorodzinnego
 • autorski program wychowawczy
 • oceny opisowe sporządzane przez nauczycieli i wychowawców dwukrotnie w ciągu roku
 • regularne kontakty wychowawców z rodzicami
 • stypendia naukowe dla najlepszych (już od średniej 4,5)
 • edukacja kulturalna rozwijająca wrażliwość na piękno i sztukę
 • możliwość zaangażowania się w pracę na rzecz Hospicjum „Małego Księcia”, z którym od kilku lat współpracuje nasza szkoła
 • udział w akcjach charytatywnych np.: WOŚP, POMÓŻ DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIMĘ, opieka nad domem dziecka
 • obozy integracyjne, wycieczki szkolne, zimowiska
 • udział w licznych imprezach kulturalnych (teatr, opera, kino, muzea, wystawy)
 • zamknięte rekolekcje organizowane poza Lublinem
 • tradycyjne uroczystości szkolne – Opłatek, Dzień Patronki, Dzień Absolwenta
 • gabinet lekarski z opieką pielęgniarską
 • barek z gorącymi daniami
 • stała obecność ochrony

Zajęcia dodatkowe - ogólnie

Dodatkowe zajęcia sportowe
 • taniec towarzyski i nowoczesny
 • basen
 • jazda konna
 • tenis ziemny
 • tenis stołowy
 • żeglarstwo
 • obozy narciarskie
 • SKS
Koła zainteresowań
 • biologiczne
 • matematyczne
 • kryptologiczne
 • chemiczne
 • informatyczne
 • literackie
 • teatralne
 • dziennikarsko-medialne
 • muzyczne
 • plastyczne
 • zespół instrumentalny