Egzamin ósmoklasisty

Próbne egzaminy ósmoklasisty 16-18.11.2021 (aktualizacja)

W dniach 16 – 18.11.2021 odbywają się tylko egzamin próbne. Po egzaminie uczniowie udają się do domu. PE8 z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego i niemieckiego odbędą się w naszej szkole wg następującego harmonogramu: 16.11.2021 (wtorek) – język polski 08:20-10:20 – uczniowie bez dostosowań (górna sala gimnastyczna) 08:20-11:20 – uczniowie z dostosowaniami (górna sala gimnastyczna […]

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2021

Informujemy, że E8 2021 odbędą się w naszej szkole wg następującego harmonogramu: 25.05.2021 (wtorek) – JĘZYK POLSKI 09:00 – 11:00 – uczniowie bez dostosowań (GÓRNA SALA GIMNASTYCZNA) 09:00 – 12:00 – uczniowie z dostosowaniami (DOLNA SALA GIMNASTYCZNA)   26.05.2021 (środa) – MATEMATYKA 09:00 – 10:40 – uczniowie bez dostosowań (GÓRNA SALA GIMNASTYCZNA) 09:00 – 11:30 […]

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE NA EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY 2021

Na egzaminie ósmoklasisty w dniach 25-27.05.2021 obowiązują następujące zasady: Na egzamin może przyjść wyłącznie zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły, obserwator, egzaminator lub inna osoba zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu – bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19. Rodzic/Prawny opiekun NIE może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w […]

Próbne egzaminy ósmoklasisty 20-21.04.2021

Informujemy, że ostatnie PE8 z języka polskiego i matematyki odbędą się w naszej szkole wg następującego harmonogramu: 20.04.2021 (wtorek) – język polski (stacjonarnie w szkole) 09:00 – 11:00 – uczniowie bez dostosowań (aula i 28) 09:00 – 12:00 – uczniowie z dostosowaniami (aula) 21.04.2021 (środa) – matematyka (stacjonarnie w szkole) 09:00 – 10:40 – uczniowie […]

Próbne egzaminy ósmoklasisty

Informujemy, że PE8 odbędą się w naszej szkole wg następującego harmonogramu: 16.02.2021 (wtorek) – język polski (stacjonarnie w szkole) 09:00 – 11:00 – uczniowie bez dostosowań (aula i 28) 09:00 – 12:00 – uczniowie z dostosowaniami (aula) 17.02.2021 (środa) – matematyka (stacjonarnie w szkole) 09:00 – 10:40 – uczniowie bez dostosowań (aula i 28) 09:00 […]

Informacja dotycząca wyników egzaminu ósmoklasisty 2020

Uprzejmie informujemy, że wyniki egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w czerwcu 2020 zostaną ogłoszone 31 lipca 2020 (piątek). Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty zostanie przekazane każdemu absolwentowi naszej szkoły tego samego dnia w godzinach 10:00 – 12:30 w sali 25. Przy odbiorze zaświadczenia obowiązuje zachowanie ograniczeń sanitarnych związanych z pandemią a więc obowiązek zachowania dystansu (1,5 […]

Egzamin ósmoklasisty szczegółowy harmonogram

16.06.2020 (WTOREK): 09:00 – 11:00 – JĘZYK POLSKI – OD 08:30 (godzina wejścia): ZDAJĄCY BEZ DOSTOSOWAŃ – GÓRNA SALA GIMNASTYCZNA (boczne wejście po lewej stronie – podjazd), w kolejności alfabetycznej oddziały: 8A, 8B 09:00 – 12:00 – JĘZYK POLSKI – OD 08:40 (godzina wejścia): ZDAJĄCY Z DOSTOSOWANIAMI – DOLNA SALA GIMNASTYCZNA (główne wejście do sali […]

Zasady obowiązujące na egzaminie ósmoklasisty

Na egzaminie ósmoklasisty w dniach 16-18.06.2020 obowiązują następujące zasady: zakaz wnoszenia urządzeń telekomunikacyjnych (w tym również smartwatchy) zakaz wnoszenia przyborów nieujętych w komunikacie Dyrektora CKE zakaz kontaktowania się z innymi zdającymi obowiązek zasłaniania ust i nosa maseczką, niedotykanie dłońmi okolic twarzy (zwłaszcza ust), nosa i oczu a także przestrzeganie higieny podczas kaszlu i kichania (zakrywanie […]

Zasady przeprowadzania egzaminów w 2020 >> regulacje prawne (19.05.2020)

Procedury, terminy jak i opisy czynności związanych z przeprowadzeniem egzaminów zewnętrznych w 2020 roku: maturalnego, ósmoklasisty, zawodowego oraz potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – to główne kwestie ujęte w podpisanym dziś, 19 maja rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej. Egzamin maturalny pisemny W tym roku szkolnym egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów dodatkowych będzie tylko w formie […]

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2020

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2020 (WYCIĄG) Sekcja 1. ZDAJĄCY ORAZ INNE OSOBY BIORĄCE UDZIAŁ W ORGANIZOWANIU I PRZEPROWADZANIU EGZAMINÓW 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść […]