May 2021

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
 • dzień Konstytucji 3-go Maja - dzień wolny od zajęć dydaktycznych
4
 • pisemny egzamin maturalny - język polski (PP)
5
 • pisemny egzamin maturalny - matematyka (PP)
6
 • pisemny egzamin maturalny - język angielski (PP)
 • pisemny egzamin maturalny - historia sztuki (PR)
7
 • pisemny egzamin maturalny - język angielski (PR)
8
9
10
 • pisemny egzamin maturalny - język polski (PR)
 • rada pedagogiczna
11
 • pisemny egzamin maturalny - matematyka (PR)
 • pisemny egzamin maturalny - WOS (PR)
12
 • pisemny egzamin maturalny - biologia (PR)
 • pisemny egzamin maturalny - język francuski (PR)
13
 • pisemny egzamin maturalny - geografia (PR)
 • pisemny egzamin maturalny - język francuski/hiszpański/niemiecki/rosyjski (PP)
14
 • pisemny egzamin maturalny - chemia (PR)
 • pisemny egzamin maturalny - język niemiecki (PR)
15
16
17
 • pisemny egzamin maturalny - historia (PR)
 • pisemny egzamin maturalny - język rosyjski (PR)
18
 • pisemny egzamin maturalny - fizyka (PR)
 • pisemny egzamin maturalny - język hiszpański (PR)
19
 • pisemny egzamin maturalny - informatyka (PR)
20
 • zagrożenie oceną niedostateczną z przedmiotu i naganną zachowania (klasy SP, LOn, 1-2LO)
21
22
23
24
25
 • E8 - język polski (bez dostosowań)
 • E8 - język polski (z dostosowaniami)
26
 • E8 - matematyka (bez dostosowań)
 • E8 - matematyka (z dostosowaniami)
27
 • E8 - język obcy nowożytny (bez dostosowań)
 • E8 - język obcy nowożytny (z dostosowaniami)
28
29
 • I Ogólnopolska Olimpiada Chemiczna dla Szkół Podstawowych - III etap
30
31