Agnieszka Łukasiewicz

  • Nauczany przedmiot: język niemiecki (szkoła podstawowa i liceum)
  • Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany
  • W Jadwidze od: 2004 roku

Dodatkowe kwalifikacje:

  • egzaminator maturalny języka niemieckiego

zainteresowania:  podróże, fotografia

sukcesy:  najważniejsze są dla mnie sukcesy odnoszone przez moich uczniów – zarówno zdobywane przez nich tytuły laureata konkursu kuratoryjnego, jak i takie sukcesy, jak sprawna komunikacja w języku obcym