Andrzej Ilczuk

  • Nauczany przedmiot: religia (szkoła podstawowa i liceum), zajęcia artystyczne (szkoła podstawowa)
  • Stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany
  • W Jadwidze od: 2012 roku

zainteresowania: teatr w klasycznym tego słowa znaczeniu, czyli „Totus mundus agit histrionem”

motto: „Quia fecisti nos ad te et inquietum est cor nostrum, donec requiescat in te”