Aneta Majewska

  • Nauczany przedmiot: język polski (szkoła podstawowa i liceum)
  • Stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany
  • W Jadwidze od: 2002 roku

Dodatkowe kwalifikacje:

  • ukończone Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe w zakresie Diagnozy i Terapii Dysleksji Rozwojowej
  • egzaminator egzaminu maturalnego

Inne funkcje w szkole:

  • wychowawca klasy 1B-4B LO (2019-2023)
  • egzaminator maturalny
  • specjalista terapii pedagogicznej

Inna działalność:

  • organizator akcji charytatywnych na rzecz bezdomnych zwierząt

zainteresowania:  literatura piękna, historia języka polskiego, teatr, zwierzęta – te zdrowe, które potrzebują miłości i te chore lub niechciane potrzebujące zarówno miłości, jak i pomocy

sukcesy:  wydanie tomiku wierszy „Mimo wszystko” w 2007

motto: „Słowa, słowa, słowa…” (W. Szekspir) – staram się zawsze szukać tych najcenniejszych i… znajduję je