Anna Bocian

  • Stanowisko w szkole: pedagog, nauczyciel WDŻ
  • Stopień awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy
  • W Jadwidze od:  roku 2018

Dodatkowe kwalifikacje:

  • politologia
  • psychologia komunikacji społecznej
  • terapia pedagogiczna i rewalidacja dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  • socjoterapia

zainteresowania: psychologia, filozofia pozytywnego myślenia i rozwoju wewnętrznego, muzyka, taniec

sukcesy: szczęśliwy człowiek  : – )