Anna Denys

  • Nauczany przedmiot: edukacja wczesnoszkolna – szkoła podstawowa >> Mała
    Jadzia
  • Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany
  • W Jadwidze od: 2020 roku

Inne funkcje w szkole:

  • wychowawca wicedyrektor, wychowawca, administrator strony
    internetowej Małej Jadzi

Dodatkowe kwalifikacje:

  • kwalifikacje: oligofrenopedagogika i niedostosowanie społeczne

zainteresowania: wycieczki w góry, ogrodnictwo, gotowanie, pieczenie ciast

sukcesy: mam wokół siebie samych życzliwych ludzi. Praca sprawia mi dużą
satysfakcję i przyjemność, dzięki temu moi uczniowie osiągają wysokie wyniki.

motto: Człowiek jest wielki nie przez to co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to co ma, lecz
przez to, czym dzieli się z innymi”.