Anna Gryń-Telichowska

  • Nauczany przedmiot: język angielski (szkoła podstawowa i liceum)

Inne funkcje w szkole:

  • wychowawca klasy 1A-4A LO (2022-2026)

Dodatkowe kwalifikacje:

  • egzaminator maturalny

zainteresowania: podróże, sztuka, architektura, literatura

sukcesy: stuprocentowa zdawalność matury

motto: ’Niemożliwe?!’ – nie znam tego słowa.