Anna Lamch

 • Nauczany przedmiot: język niemiecki (szkoła podstawowa i liceum)
 • Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany
 • W Jadwidze od: 1997 roku

Dodatkowe kwalifikacje:

 • egzaminator maturalny
 • kierownik placówek wypoczynku dzieci i młodzieży
 • pilot wycieczek

Inne funkcje w szkole:

 • wicedyrektor szkoły
 • wychowawca klasy 3C (2018-2019)
 • koordynator zespołu drugiego języka obcego
 • opiekun praktyk pedagogicznych
 • egzaminator egzaminu maturalnego

zainteresowania: języki obce, aktywny wypoczynek, podróże

sukcesy: wysokie wyniki uczniów w egzaminie maturalnym, każdy dobrze przeżyty dzień

motto: „Być dobrym nauczycielem oznacza nie nudzić siebie i innych”