Beata Płowaś

  • Nauczany przedmiot: wychowanie fizyczne
  • Stopień awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy 
  • W Jadwidze od: 2022 roku

 

Inne funkcje w szkole:

  • zajęcia z fitness;

 

Dodatkowe kwalifikacje:

  • studia podyplomowe – Edukacja dla bezpieczeństwa;
  • od 2017 – Żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej;

zainteresowania: muzyka, taniec, książka;

motto: „Podążaj za głosem serca”;