Edyta Papierz

  • Nauczany przedmiot: edukacja wczesnoszkolna
  • Stopień awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy
  • W Jadwidze od:  roku 2019

Inne funkcje w szkole:

  • wychowawca klas 1b-3b SP (2022-2025)

Dodatkowe kwalifikacje:

  • matematyka – studia magisterskie
  • oligofrenopedagogika – kurs kwalifikacyjny

zainteresowania: Biblia, psychologia chrześcijańska, muzyka

motto: Więcej wart jest cierpliwy niż bohater, a ten, kto opanowuje siebie samego, więcej znaczy niż zdobywca miasta.” Przypowieści Salomona 16,32