Grzegorz Wierzchowski

 • Nauczany przedmiot: doradztwo zawodowe (szkoła podstawowa), historia i teraźniejszość (liceum), EDB (szkoła podstawowa i liceum), podstawy przedsiębiorczości (liceum), WOS (liceum)
 • Stopień awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy
 • W Jadwidze od: 2015 roku

Dodatkowe kwalifikacje:

 • socjolog
 • dziennikarz
 • specjalista ds. marketingu politycznego i polityki społecznej
 • kurs języka migowego

Inne funkcje w szkole:

 • wychowawca klasy 1E-4E LO (2019-2023), 2C-4C LO (2022-2025)
 • opiekun Samorządu Uczniowskiego

Inna działalność:

 • rzecznik Centrum Duszpasterstwa Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej
 • Stowarzyszenie Działań Twórczych i Edukacyjnych im. Agaty Budzyńskiej w Lublinie
 • Zespół muzyczny

Zainteresowania:

 • skoki narciarskie
 • polityka

Motto:

„Jesteś na zawsze odpowiedzialny za to co oswoisz”

Sukcesy:

 • Nagroda – Lubelski Akant Przedsiębiorczości
 • Nagroda – Belfer Roku Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie