Jakub Sadurski

  • Nauczany przedmiot: fizyka
  • Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany
  • W Jadwidze od: 2021 roku

 

Dodatkowe kwalifikacje:

  • uprawnienia do nauczania na poziomie dwujęzycznym (certyfikat CLIL);

zainteresowania: turystyka górska, fotografia;

motto: „Nie jesteśmy od tego, aby mówić naturze jak ma wyglądać” (Richard Feynman);