Joanna Berej

  • Nauczany przedmiot: język angielski (szkoła podstawowa i liceum)
  • Stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany
  • W Jadwidze od: 2006 roku

Inne funkcje w szkole:

  • wychowawca klasy 7a-8a (2018/2020)

Dodatkowe kwalifikacje:

  • egzaminator egzaminów CAE,FCE, PET, KET
  • egzaminator maturalny
  • w tym również matury dwujęzycznej
  • egzaminator gimnazjalny
  • opiekun praktyk pedagogicznych

Inna działalność:

wykładowca w Wyższej Szkole Społeczno-Przyrodniczej w Lublinie – zajęcia z metodyki nauczania języków obcych, teorii akwizycji języka i emisji głosu

zainteresowania:  książki, opera, kolekcjonowanie bombek choinkowych