Justyna Kostecka

  • Nauczany przedmiot: język angielski (szkoła podstawowa i liceum)
  • Stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany
  • W Jadwidze od: 2003 roku

Dodatkowe kwalifikacje:

  • opiekun praktyk pedagogicznych
  • egzaminator egzaminu gimnazjalnego i maturalnego

Inne funkcje w szkole:

  • wychowawca klasy 5b (2018/2019)
  • opiekun praktyk pedagogicznych
  • egzaminator egzaminu maturalnego

zainteresowania: siatkówka, podróże, książki, filmy, brydż, gitara klasyczna, świnki morskie;

sukcesy: finaliści i laureaci kuratoryjnego konkursu języka angielskiego dla gimnazjów oraz innych konkursów języka angielskiego na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim (Jersz, Olimpiada Języka Angielskiego dla Gimnazjum);