Justyna Tokarczyk

  • Nauczany przedmiot: język angielski (szkoła podstawowa i liceum)
  • Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany
  • W Jadwidze od: 2005 roku

Dodatkowe kwalifikacje:

  • egzaminator egzaminu maturalnego
  • opiekun praktyk pedagogicznych

sukcesy:  finaliści konkursu kuratoryjnego dla gimnazjum, duża liczba uczniów w etapie okręgowym olimpiady języka angielskiego dla liceum,  wysoka zdawalność matury na poziomie rozszerzonym