Lucjan Telichowski

  • Nauczany przedmiot: plastyka (szkoła podstawowa i liceum), technika (szkoła podstawowa), historia sztuki (liceum)
  • Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany
  • W Jadwidze od: 2012 roku

Dodatkowe kwalifikacje:

  • architekt wnętrz
  • rzeźbiarz
  • grafik komputerowy

Inne funkcje w szkole:

  • wychowawca klasy 1B-4B LO (2012-2026)

zainteresowania:  sztuka, turystyka, sport (czynny), wędkarstwo

motto:  dla mnie “szklanka jest zawsze do połowy pełna” 🙂