Lucjan Telichowski

  • Nauczany przedmiot: wiedza o kulturze, historia sztuki, plastyka, zajęcia artystyczne – plastyczne, zajęcia techniczne – papieroplastyczne
  • Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany
  • W Jadwidze od: 2012 roku

Dodatkowe kwalifikacje:

  • architekt wnętrz
  • rzeźbiarz
  • grafik komputerowy

Inne funkcje w szkole:

  • wychowawca klasy 3B (2018/2019)

zainteresowania: sztuka, turystyka, sport (czynny), wędkarstwo

motto: dla mnie “szklanka jest zawsze do połowy pełna” 🙂