Magdalena Radomska

  • Nauczany przedmiot: matematyka (szkoła podstawowa i liceum), informatyka (szkoła podstawowa i liceum)
  • Stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany
  • W Jadwidze od: 2007 roku

Inne funkcje w szkole:

  • wicedyrektor szkoły
  • wychowawca klasy 4a-8a (2021-2026)

zainteresowania:  matematyka, informatyka

motto:  „Matematyka jest delikatnym kwiatem, który rośnie nie na każdej glebie i zakwita nie wiadomo kiedy i jak.” JEAN FABRE