Magdalena Radomska

  • Nauczany przedmiot: matematyka (szkoła podstawowa i liceum), informatyka (szkoła podstawowa)
  • Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany
  • W Jadwidze od: 2007 roku

Inne funkcje w szkole:

  • wicedyrektor szkoły
  • wychowawca klasy 7a – 8a SP (2019-2021)

zainteresowania:  matematyka, informatyka

motto:  “Matematyka jest delikatnym kwiatem, który rośnie nie na każdej glebie i zakwita nie wiadomo kiedy i jak.” JEAN FABRE