Marcin Pospiszyl

  • Nauczany przedmiot: język angielski (szkoła podstawowa i liceum)
  • Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany
  • W Jadwidze od: 2001 roku

Dodatkowe kwalifikacje:

  • egzaminator egzaminu maturalnego

Inne funkcje w szkole:

  • opiekun szkolnego radiowęzła

Inna działalność:

  • LOVE SEN-C MUSIC SOUND SYSTEM

zainteresowania:  MUZYKA

motto:  ALL YOU NEED IS LOVE / WHAT GOES ROUND MUST COME ROUND / EASY COME EASY GO/